Intranet i e-learning w podnoszeniu kompetencji pracowników

Agregowanie wiedzy firmowej jest pierwszym skojarzeniem, jakie nasuwa się na myśl o Intranecie. Jak narzędzia e-learningowe łączyć z intranetem opowiada Urszula Kandefer - ekspert ds. systemów komunikacji wewnętrznej w Ideo
11 grudnia 2018
Paweł Teper
Paweł Teper
Kierownik projektów e-learningowych
  • +48 17 860 21 86 (182)
  • e-learning // ideo.pl

"Baza wiedzy firmowej jest chyba pierwszym skojarzeniem jakie pojawia się, gdy mówimy o Intranecie. Aplikacja e-learningowa może stanowić ciekawe rozszerzenie tej idei. Nabiera szczególnej wartości w organizacjach, dla których stały rozwój jest istotnym elementem przewagi konkurencyjnej. Oszczędność czasu, minimalizacja kosztów, lepsze przyswajanie wiedzy, to tylko niektóre korzyści, wynikające z wprowadzenia tej formy podnoszenia kompetencji..."

"Wykorzystanie potencjału jakie daje Adaptive Learning jest najskuteczniejsze w przedsiębiorstwach posiadająych duże zróżnicowanie stanowisk, wymaganych od pracowników umiejętności i wiedzy specjalistycznej, czy posiadających szczegółowo określone zakresy obowiązków. System intranetowy ułatwia agregowanie danych, które umożliwiają dostosowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb i możliwości pracowników. Uwzględnia przy tym zajmowane stanowiska, czy realizowane zadania. Aplikacja intranetowa zawierająca elementy dedykowane do obsługi HR upraszcza także wytyczenie indywidualnych ścieżek nauczania."

Pełna treść artykułu, który ukazał się na łamach serwisu Ciekawe.org..