Rozwiązania dedykowane

Oprócz standardowych modułów, z których zbudowane są nasze platformy elearningowe, oferujemy dodatkowe specjalne rozwiązania.

Dedykowane rozwiązania dotyczą struktury samych kursów, jak również formy prowadzenia szkoleń czy zarządzania ich treścią. Niezależnie od założeń projektów przedstawione nam potrzeby przez klientów są dokładnie analizowane przez naszych specjalistów. Natomiast zaproponowane rozwiązania są zawsze testowane, a następnie wkomponowane w strukturę platformy.

Certyfikaty

Przykładowy certyfikatWażnym elementem wieńczącym ukończenie każdego kursu jest certyfikat. Po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego uczestnicy „otrzymują” ten dokument wygenerowany przez system. Wzór i motyw graficzny certyfikatu może być przygotowany według kryteriów przedstawionych nam przez osoby odpowiedzialne za szkolenie.

Platforma lojalnościowa/ motywacyjna

Wiele z obecnie realizowanych programów lojalnościowych ma swoje narzędzia również w sieci. Jednym z nich  jest platforma internetowa. Tworzą ją moduły ułatwiające planowanie i skuteczne zarządzanie programem motywacyjnym, takie jak:

  • moduł administracyjny
  • moduł do tworzenia promocji
  • moduł do zarządzania katalogiem nagród
  • moduł komunikacyjny
  • moduł analityczno – raportowy

Platforma lojalnościowa/ motywacyjnaRozwiązanie to pozwala klientom na niemal nieograniczony dostęp do swoich kont na platformie. Dzięki temu mogą oni śledzić sumę zebranych aktualnie punktów, wysokość rabatów na zakupy, czy aktualne oferty. Natomiast dla firmy wzmocnienie programu lojalnościowego poprzez posiadanie platformy umożliwia stworzenie bazy klientów, wyselekcjonowanie spośród nich najbardziej aktywnych, ułatwia analizę preferencji zakupowych uczestników programu lojalnościowego, przygotowanie kampanii promocyjnych dla poszczególnych grup odbiorców, badania ankietowe i wiele innych.

Grywalizacja

Grywalizacja to wykorzystanie w marketingu oraz edukacji taktyki znanej m.in. z gier komputerowych do stymulowania zachowania ludzi. Wywołuje ona u klientów, uczniów poczucie satysfakcji oraz przyjemności jaka płynie z wykonywania zadań i poleceń zaprezentowanych w formie etapów gry na skali postępu, otrzymywaniu za nie punktów i nagród, oraz rywalizacji i współpracy. Grywalizacja wykorzystywana jest również w metodologii szkoleń e-learningowych np. poprzez sukcesywne przyznawanie punktów uczestnikom kursów za wykonanie poszczególnych testów, zaliczenie kolejnych szkoleń czy tworzenie rankingu najlepszych użytkowników.

Sklep/ Moduł płatności

Wśród rozwiązań dedykowanych mamy również narzędzia on-line do zarządzania sprawami logistycznymi związanymi z organizacją szkoleń prowadzonych w formie tradycyjnej, czyli stacjonarnych. Dzięki temu można sprawnie przygotować plan zajęć oraz zarezerwować zasoby potrzebne do przeprowadzenia szkoleń takie jak sala, sprzęt multimedialny, czy pomoce dydaktyczne.

Sklep / Moduł płatnościSklep / Moduł płatności

Ścieżki szkoleń

Ścieżki szkoleniowe ułatwiają wybór odpowiednich kursów odpowiadających indywidualnym potrzebom każdego użytkownika platformy. Rozwiązanie pozwala bowiem na ułożenie tematyki szkoleń według określonych dziedzin. Dzięki temu szkolenia są zaprezentowane w sposób czytelny i uporządkowany, a kursanci mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie interesujących ich zagadnień. Ścieżki szkoleniowe gwarantują ponadto efektywne zagospodarowanie czasu, ponieważ każdy z użytkowników systemu widzi wygenerowaną na podstawie wcześniej określonych przez siebie kryteriów. W przypadku firm podział e-kursów według ścieżek edukacyjnych pozwala lepiej zarządzać budżetem przeznaczonym na szkolenia. Managerzy natomiast mają ułatwiony proces tworzenia planów rozwoju zawodowego swoich pracowników.

Wideokonferencje

Wideokonferencja to forma komunikacji coraz powszechniej wykorzystywana w biznesie ale także przez różne instytucje oraz firmy szkoleniowe. Pozwala ona na przeprowadzenie wideokonferencji, dzięki transmisji video połączonej z różnymi formami komunikowania między wykładowcą, a osobami szkolącymi się.

WideokonferencjeWideokonferencje

Baza wiedzy

Baza wiedzyModuł umożliwiający budowę bazy składającej się z treści edukacyjnych: definicji, tekstów oraz linków. Przechowywane są one w folderach, co pozwala na ułożenie informacji według konkretnych kategorii. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarządzanie zdefiniowanymi elementami staje się prostsze.