Atuty e-szkoleń

"W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba zwolenników zdobywania wiedzy za pomoca platformy e-learningowej"

 

Korzyści z e-learningu dla firm

Korzyści z e-learningu dla firmWielu pracowników uważa, że lepiej poświęcić jeden, dwa dni na szkolenie i mieć je z głowy. Jednak takie podejście skutkuje słabszym przyswajaniem wiedzy i krótszym czasem jej zapamiętania. Jeżeli chcemy dobrze zapamiętać treści oraz nabyć konkretne umiejętności, warto zapoznawać się z nimi stopniowo, regularnie, ale w mniejszych ilościach. Taką możliwość stwarzają platformy e-learningowe. To także bardzo dobre rozwiązanie na wypadek niemożności udziału w szkoleniu stacjonarnym lub po prostu chęci wielokrotnego wracania do przerabianych materiałów, nagłych sytuacji jak choroba, sprawy rodzinne czy wewnątrzfirmowe.

Na szkoleniach e-learningowych firma może zyskać:

 • możliwość objęcia szkoleniem wszystkich pracowników bez konieczności gromadzenia ich w tym samym miejscu i czasie
 • managerowie mogą monitorować efekty szkolenia i postępy w nauce swoich pracowników
 • znaczna redukcja kosztów (dojazdu, wyżywienia, noclegu)
 • oszczędność czasu - szkolenie może się odbyć w przerwach między innymi obowiązkami związanymi z pracą
 • usprawnienie prowadzenia szkoleń - wiele testów oraz raportów tworzonych jest często automatycznie, dzięki temu osoby odpowiedzialne za szkolenia w firmie mogą skupić się na innych obowiązkach.

Inne zalety e-szkoleń

 • dostosowanie tempa nauki do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników szkolenia
 • większe zróżnicowanie środków dydaktycznych dzięki wykorzystaniu materiałów multimedialnych
 • użycie filmów i nagrań pozwala na wielokrotne ich odtwarzanie
 • możliwość nadzoru nauki każdego ucznia z osobna
 • zminimalizowanie poziomu strachu i nieśmiałości u mniej pewnych siebie osób
 • ułatwienie komunikacji pomiędzy uczestnikami i trenerami (dzięki modułom czatów, mailingu, Skype)
 • poprawne wypełnienie testów może być powiązane z automatycznym wystawieniem certyfikatu/ zaświadczenia
 • ukończenie kursu często wiąże się z otrzymaniem np. kodów rabatowych na inne szkolenia.

E-szkolenia można połączyć również z elementami warsztatów w klasycznej formie. Treści umieszczone na platformie zostają wtedy uzupełnione o indywidualne pomysły i rozwiązania, które zostają zaprezentowane podczas spotkań bezpośrednich uczestników ze soba oraz z trenerem.