Profil koordynatora

umożliwia nadawanie odpowiednich uprawnień

To moduł, w którym administrator platformy nadaje odpowiednie uprawnienia nauczycielowi lub opiekunowi grupy. Otrzymują oni możliwość weryfikowania postępów użytkowników danego szkolenia oraz resetowania podejść lub blokowania dostępu do szkolenia.

 

 

 

Wszystkie elementy szkolenia można pogrupować tematycznie, a także wykorzystać jako linki odsyłające do stron zewnętrznych lub wybranych stron serwisu.
 

Moduł ten składa się z następujących elementów:

Raporty – są elementem pozwalającym koordynatorowi na generowanie danych dotyczących szkolenia. Moduł umożliwia wybranie danego szkolenia oraz pobrania raportu szczegółowego w formacie xlsx. Dostępne raporty to:

 • Raport ze szkolenia zawierający takie informacje jak, login, imię, nazwisko, status szkolenia, data rozpoczęcia, data ukończenia, czas spędzony, numer podejścia czy wynik końcowy,
   
 • Raport z elementów szkolenia, który pozwalana na wyświetlenie informacji dotyczących nazwy elementu, loginu oraz imienia i nazwiska uczestnika szkolenia, statusu, daty rozpoczęcia szkolenia oraz jego zaliczenia, czasu spędzonego, numeru podejścia czy wyniku końcowego. 

 

 

Użytkownicy – to element pozwalający na podgląd postępów uczestnika w danym szkoleniu. Moduł posiada wbudowaną wyszukiwarkę oraz możliwość filtrowania wyników wyszukiwania po dacie ostatniego logowania. Koordynator otrzymuje dostęp do informacji:

 • ID uczestnika
 • Imię i nazwisko
 • Data dodania
 • Liczba przypisanych szkoleń
 • Ilość rozpoczętych szkoleń
 • Ostatnie logowanie
 • Uprawnienia danego uczestnika

 

Szkolenia – element pozwalający na podgląd szczegółów szkolenia. Zawiera wyszukiwarkę, możliwość filtrowania danych oraz przycisk umożliwiający resetowanie podejść wszystkich uczestników szkolenia. Koordynator otrzymuje dostęp do następujących informacji:

 • ID uczestnika z rozróżnieniem na opiekunów grupy i uczniów
 • Imię i nazwisko
 • Status
 • Dostęp
 • Ilość zaliczonych i niezaliczonych szkoleń
 • Postęp
 • Uprawnienia
 • Dodatkowo koordynator ma możliwość blokady, resetu podejścia oraz sprawdzenia szczegółowego szkoleń przypisanych do danego użytkownika.