Profil koordynatora

umożliwia nadawanie odpowiednich uprawnień

Moduł umożliwia administratorowi platfromy nadawanie odpowiednich uprawnień nauczycielowi bądź opiekunowi grupy. Osoby uprawnione mają dostęp do weryfikacji postępów uczestników danego szkolenia, a także mogą resetować podejścia lub blokować dostęp do szkolenia. Koordynator, jako opiekun danej grupy, ma dostęp do widoku, który zawiera listę wszystkich uczestników grupy.

Moduł złożony jest z elementów:

  • raporty
  • użytkownicy
  • szkolenia