Certyfikaty

moduł pozwala na automatyczne generowanie certyfikatów

 

Moduł pozwalający na automatyczne generowanie certyfikatów po zaliczeniu wybranego szkolenia. System sam nanosi w ustalonych miejscach takie informacje, jak dane osobowe uczestnika, opis oraz tytuł szkolenia czy data jego zakończenia.

Klient sam na etapie wdrożenia dostosowuje do własnych potrzeb wygląd certyfikatu – kolory tła, logo, znaki wodne itp.

 

Korzyści dla klienta:

  • Potwierdzenie zdobytej wiedzy
  • Możliwość określenia własnego designu
  • Automatyczne generowanie certyfikatu z możliwością pobrania