Moduł umożliwia automatyczne generowanie certyfikatów po pozytywnym ukończeniu wybranego szkolenia. System sam wprowadza we wcześniej określonych miejscach informacje dotyczące danych osobowych uczestnika, opisu oraz tytułu szkolenia, jak również daty jego zakończenia.

Na etapie wdrożenia klient ma możliwość dostosowania wyglądu certyfikatu do własnych potrzeb – określić kolory tła, logo, znaki wodne itp.