Szkolenia e-learning

są modułem umożliwiającym administratorowi tworzenie oraz edytowanie szkoleń

Lekcje są zdefiniowanymi slajdami instruktażowymi zawierającymi treść szkoleniową, z którą zapoznaje się użytkownik. Administrator tworząc szkolenie określa krótkie wprowadzenie oraz tworzy poszczególne slajdy podając: tytuł zagadnienia oraz treść.Opcjonalnie może dodać zdjęcia i film wideo w treści slajdu.

Administrator określa, które lekcje w szkoleniu są opublikowane,
a także ma możliwość edycji materiałów szkoleniowych nawet w już istniejącym szkoleniu. Postępy użytkowników szkoleń są rejestrowane, a administrator ma podgląd na to w którym miejscu szkolenia jest jego uczestnik. Administrator ma możliwość utworzenia testu w celu weryfikacji wiedzy użytkowników.

Wszystkie elementy szkolenia można pogrupować tematycznie, a także wykorzystać jako linki odsyłające do stron zewnętrznych lub wybranych stron serwisu.

Administrator ma również możliwość samodzielnego definiowania całej struktury za pomocą odpowiednich elementów:

  • Lekcje - są podstawowym modułem do zamieszczania materiałów edukacyjnych. Może on mieć dowolną formę multimedialną, taką jak tekst, grafika, obrazy, wideo czy pliki do pobrania. Przygotowany materiał dzielony jest na slajdy, które umożliwiają przyswajanie wiedzy. Dodatkowo platforma daje możliwość określenia wymogu zaliczenia lekcji, w którym wymusza na użytkowniku zapoznanie się z wszystkimi stronami zawartymi w lekcji.  
     
  • Lekcje SCORM - to element umożliwiający przygotowanie szkolenia w formacie SCROM 1.2 oraz 2004. System zapisuje datę rozpoczęcia oraz zakończenia szkolenia, a także jego wynik. 
     
  • Tematy/linki - to funkcja umożliwiająca grupowanie szkoleń, jak również element linkujący do zewnętrznej strony lub wybranego serwisu. 
     
  • Testy - stanowią kluczowy element każdego szkolenia, pozwalają na weryfikację zdobytej wiedzy. Szkolenie może zawierać dowolną ilość testów, a każdy test dowolną ilość pytań. Administrator tworzący dany test może zdefiniować jego nazwę, określić czy ma być obowiązkowy do zaliczenia szkolenia, określić próg zdawalności, liczbę podejść, możliwość sprawdzania odpowiedzi w trakcie wykonywania testu przez użytkownika (na czerwono oznaczone są błędne odpowiedzi, a na zielono poprawne), losowej kolejności pytań czy dołączenie obrazka, animacji lub pliku audio.