Użytkownicy

umożliwia tworzenie indywidualnych kont

Moduł umożliwiający tworzenie indywidualnych kont dla użytkowników – uczniowie, nauczyciele, administratorzy. Konta tworzone są w panelu administracyjnym, który pozwala na zaawansowane zarządzanie użytkownikami. Użytkownicy kont posiadają dostęp do swoich danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji.

 

 

 

Strona „Moje konto” pozwala na edycję danych dotyczących adresu e-mail, hasła czy uzupełniania danych osobowych.

 

Moduł daje możliwość:

  • dodawania użytkownika z poziomu administratora
  • wymuszania zmiany hasła na użytkowniku
  • określenia uprawnień
  • wymagania akceptacji regulaminu
  • zablokowania konta po nieudanych próbach logowania
  • sprawdzenia historii logowania