Użytkownicy

umożliwia tworzenie indywidualnych kont.

Moduł pozwala na tworzenie indywidualnych kont dla użytkowników szkolenia (uczniów jaki i nauczycieli oraz administratorów). Konta można tworzyć w panelu administracyjnym, co daje możliwośc na zaawansowane zarządzanie użytkownikami.

Funkcje modułu:

  • dodawanie użytkowników z poziomu administratora,
  • wymuszanie na użytkowniku zmiany hasła,
  • zdefiniowanie uprawnień,
  • wymóg akceptacji regulaminu,
  • możliwość lokowania konta po nieudanych próbach logowania,
  • możliwość sprawdzenia historii logowania.
     

Każdy użytkownik konta ma dostęp oraz możliwość aktualizacji swoich danych osobowych. Strona "Moje konto" umożliwia edycję oraz uzupełnienie danych osobowych, adresu e-mail czy zmiany hasła. platformy mają dostęp do swoich danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji.