Użytkownicy

to moduł umożliwiający zarządzanie kontami.

Moduł pozwala na tworzenie kont użytkowników, zarówno uczniów jaki i nauczycieli oraz administratorów. Konta można tworzyć w panelu administracyjnym (np. nauczyciel dodaje uczniów) jak również poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego przez nowych użytkowników platformy (w takim wypadku konto zostanie automatycznie zarejestrowane jako konto ucznia).

Użytkownicy platformy mają dostęp do swoich danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji. Strona "Moje konto" pozwala na zmianę adresu e-mail, hasła, uzupełnienie danych osobowych oraz profilu na forum.

Platforma pozwala administratorowi na zaawansowane zarządzanie jej użytkownikami - np. ustawienia polityki haseł, konfigurację pól opisujących dane osobowe użytwkoników, możliwość ich wydruku itp. Z pełną funkcjonalnością można się zpoznać po uzyskaniu dostępu do Demo systemu.

Funkcjonalności jakie daje opisany moduł:

  • import użytkowników
  • eksport użytkowników do pliku pdf lub xls
  • dodawanie użytkownika z poziomu administratora oraz z poziomu strony internetowej
  • możliwość wymuszenia zmiany hasła na użytkowniku
  • możliwość określenia profili uprawnień
  • możliwość wyłączyć rejestracji w serwisie
  • możliwość włączenia, aby akceptacja regulaminu była wymagana
  • możliwość wymuszenia skomplikowanych reguł haseł
  • możliwość zablokowania konta po nieudanych próbach logowania 
  • możliwość sprawdzenia historii logowania