Praktyczne e-kursy podyplomowe dla pielęgniarek i położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. to największa instytucja szkoleniowa pod względem potencjalłu dydaktycznego i organizacyjnego, a także liczby uczestników szkoleń. Jest organizatorem szkoleń z zakresu specjalizacji pielęgniarskich oraz kursów kwalifikacyjnych. Obecnie Ośrodek ma 4 placówki na terenie całej Polski. 

Zadania i cele

Platforma e-learningowa www.szkolenia.okppip.pl to inicjatywa, której celem jest zwiększenie dostępu pielęgniarek i pielęgniarzy oraz położnych do nieodpłatnego kształcenia podyplomowego.

Projekt został zrealizowany w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dodatkowo nauczanie w formie e-learningu stanowi idealne uzupełnienie, a zarazem rozszerzenie oferty edukacyjnej Ośrodka.

Dzięki udostępnieniu kursów w formie zdalnej znacznie poszerzyło się też grono potencjalnych zainteresowanych, ponieważ umożliwia to naukę w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Obecnie z platformy korzysta 190 użytkowników.
 

Platforma e-learningowa posiadająca ponad 1,6 tys. aktywnych użytkowników

Platforma została wdrożona w oparciu o nasz autorski system zarządzania treścią Edito e-learning, który pozwala na dalszą, sprawną rozbudowę platformy o kolejne moduły podnoszące funkcjonalność aplikacji. W ramach projektu przygotowaliśmy interaktywne szkolenia z materiałów dostarczonych przez klienta m.in. dotyczące leczenia ran, terapii bólu oraz umiejętności interpersonalnych. Przeprowadziliśmy także szkolenie z obsługi Edito e-learning oraz aplikacji platformy e-learning.

 

Ponad 1,6 tyś aktywnych użytkowników
Główne korzyści dla Klienta
  • Usprawnienie organizacji i realizacji procesu szkoleniowego
  • Wkład w rozwój kwalifikacji pielęgniarek i pielęgniarzy oraz położnych
  • Możliwość kształcenia przez całą dobę w dowolnym miejscu
  • Nowoczesny wizerunek Ośrodka
  • Poszerzenie grona klientów
  • Wzrost przychodów
  • Monitoring realizacji szkoleń oraz wyników nauczania
  • Elastyczny CMS.