Powiadomienia

umożliwiają natychmiastowe informowanie użytkowników
o istotnych aktualizacjach 

Moduł umożliwiający tworzenie powiadomień dla wybranych szkoleń. Ustawienie treści oraz harmonogramu powiadomień możliwe jest w panelu administracyjnym. Administrator ma możliwość włączania lub wyłączania ich dla konkretnych szkoleń.

 
 
 
Użytkownicy otrzymują powiadomienia drogą mailową lub jako wiadomości widoczne po zalogowaniu na konto.
 

Dostępne typy powiadomień:

  • Powiadomienie o przyznaniu dostępu do szkolenia
  • Powiadomienie o zbliżającej się dacie zakończenia szkolenia
  • Powiadomienie po zakończeniu szkolenia
  • Powiadomienie o zaliczeniu szkolenia
  • Powiadomienie o oczekującym szkoleniu
  • Powiadomienie dla użytkownika o nowych wiadomościach na czacie
  • Powiadomienie dla administratora czatu o nowych wiadomościach na czacie