Kalendarz

umożliwia dodawanie wydarzeń do indywidualnego kalendarza ucznia

Moduł ten wyświetla w formie miesięcznego widoku kalendarza wszystkie zbliżające się wydarzenia. Sami użytkownicy mogą dodawać własne wydarzenia widoczne tylko dla nich, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie.

 

 

 

Administrator ma do dyspozycji konfigurację pól formularza. Posiada on również dostęp do edycji zgłaszanych wydarzeń, może zmienić lub uzupełnić ich treść, a także wyświetlić wydarzenie innym użytkownikom.

 

Wydarzenia mogą być dodawane przez nauczycieli i administratorów platformy oraz przez samych uczniów. Jest to doskonałe narzędzie pozwalające na planowanie czasu oraz przypominanie o ważnych wydarzeniach związanych z kursami, takimi jak terminy testów, zakończenia kursów, itp. Wydarzenia mogą być widoczne dla wszystkich użytkowników, dla wybranych użytkowników albo dla wybranych grup użytkowników.