SCORM (Sharable Content Object Reference Model) to międzynarodowy standard zapisywania danych dotyczących szkoleń e-learningowych. Gromadzi metadane w języku XML, natomiast wykorzystanie języka JavaScript pozwala mu na komunikację pomiędzy szkoleniem a platformą LMS.

Jeśli szkolenie jest w formacie SCORM, to większa część systemów zarządzania nauczaniem (LMS), które są dostępne na rynku, będzie je rozpoznawać. Nasza platforma umożliwia import gotowych szkoleń dla standardów SCORM 1.2 i 2004.

Standard SCORM określa:

  • sposób organizowania plików z dydaktycznymi obiektami szkolenia, takimi jak animacje, ekrany tekstowe lub nagrania audio,
  • sposób przekazywania do platformy informacji o wynikach testów, czasu spędzonego na szkoleniu oraz statusu zaliczenia,
  • przejęcie pomiędzy elementami szkolenia.

Wszystkie zebrane informacje zapisywane są w zbiorze plików i katalogów. Ponadto zgromadzone pliki zawierają metadane, czyli informacje, które opisują szkolenie, takie jak tytuł, autor, poziom czy język.