Kluczowe moduły wspierające motywacje użytkowników szkoleń e-learningowych

Zaangażowanie pracowników to bardzo ważny element, który pozwala na skuteczne zdobywanie wiedzy za pomocą szkoleń e-learningowych. Jak je jednak utrzymać? Pomogą w tym kluczowe moduły wspierające motywację użytkowników e-szkoleń
4 czerwca 2024

Utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania pracowników jest jednym z ważnych czynników pozwalających na osiągnięcie celów biznesowych przedsiębiorstwa. Jak pokazują dane, realizacja tego zadania nie jest wcale prosta.

Problem z niską motywacją zatrudnionych osób jest bardzo poważny. Opublikowany przez Gallup Institute raport „State of the Global Workplace 2023” wskazuje, że tylko 14% polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę. Pod tym względem wyprzedza nas większość europejskich państw.

Słaba motywacja pracowników może być dużym utrudnieniem dla firm, chcących przeprowadzać e-szkolenia. Niskie zaangażowanie uniemożliwi bowiem trwałe i skuteczne zdobycie wiedzy, a co za tym idzie, nie pozwoli na zrealizowanie celów e-learningu założonych przez daną organizację.

Zastosowanie odpowiednich mechanizmów i wdrożenie kluczowych modułów wspierających motywację użytkowników jest niezbędne, by przedsięwzięcie, jakim jest wdrożenie platformy e-learningowej, okazało się sukcesem. Na jakie elementy szkolenia musimy więc zwrócić uwagę?


Poznanie potrzeb użytkowników – pierwszy krok do wyznaczenia modułów wspierających motywację
 

Dopasowanie kształtu i treści szkoleń e-learningowych do potrzeb pracowników jest konieczne, dla zwiększenia lub utrzymania ich poziomu motywacji. Jednym ze sposobów na poznanie oczekiwań zatrudnionych osób jest przeprowadzenie wśród nich badań ankietowych. Skuteczne może być jednak także oparcie działań na badaniach i teoriach naukowych.

Dane takie jak między innymi stworzony przez Gromar raport „E-learning w obliczu zmian i nowej normalności” pokazują, jakie czynniki zachęcają ludzi do edukacji online. Najczęściej pojawiające się odpowiedzi to między innymi:

  • oszczędność czasu i pieniędzy;
  • mobilność;
  • możliwość nauki w dowolnym miejscu;
  • skondensowana wiedza.

Przy dostosowywaniu systemu LMS oraz znajdujących się tam szkoleń e-learningowych do potrzeb użytkowników warto uwzględnić także wykorzystywane przez liczne przedsiębiorstwa modele dydaktyczne. Jednym z nich powinien być z pewnością model ARCS.


Skontaktuj się z nami, a wspólnie stworzymy platformę e-learningową, która zwiększy efektywność szkoleń i zaangażowania pracowników.Jak model ARCS pomoże zrozumieć, co motywuje użytkowników szkoleń e-learningowych?
 

Model dydaktyczny ARCS stworzony został przez Johna Kellera i pozwala na lepsze zrozumienie czynników wpływających na motywację uczących się osób. Oznaczające kluczowe elementy wpływające na zaangażowanie litery to kolejno:

  • A – attention – utrzymanie uwagi szkolącej się osoby możliwe jest między innymi przez zadbanie o różnorodność materiałów i sposobów ich przedstawienia, obecność pytań testowych czy też stosowanie humoru lub storytellingu;
  • R – relevance – poczucie przydatności zdobywanej wiedzy jest niezbędne, by szkoląca się osoba chciała nadal się uczyć; warto więc pokazywać praktyczne zastosowanie informacji oraz nawiązywać do wiedzy, którą użytkownik zdobył podczas wcześniejszych etapów szkolenia;
  • C – confidence – dzięki przekonaniu o ciągłych postępach pracownicy będą chętniej kończyli szkolenia; należy więc zadbać o możliwość obserwowania przebiegu procesu i dostarczanie informacji zwrotnej o realizacji kolejnych celów;
  • S – satisfaction – pracownik, który będzie zadowolony z wyników szkolenia, dużo chętniej będzie kontynuował zdobywanie wiedzy; możemy więc zadbać o obecność ocen, nagród czy też o możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych informacji.

Znajomość tych zasad pomoże nam w odpowiednim dopasowaniu platformy do potrzeb użytkowników. Dzięki niej możliwe będzie bowiem wskazanie najważniejszych modułów wspierających motywację szkolących się osób.


Szkolenia łączące różne formy przekazywania wiedzy
 

Kluczowym sposobem na utrzymanie uwagi i motywacji użytkowników szkolenia e-learningowego będą z pewnością dobrze zaplanowane, angażujące lekcje. Zawarte w nich informacje powinny być przekazywane w różnych formach – tekstowej, audio i wideo. Ważny będzie więc wybór systemu LMS umożliwiającego łatwe tworzenie szkoleń i dodawanie do nich multimediów. Właśnie takie możliwości zapewnia platforma Ideo e-learning.

Jeśli chcemy ułatwić sobie przygotowanie angażującego szkolenia e-learningowego, możemy także skorzystać z pomocy ekspertów. Wybranie usług zapewnianych przez naszych specjalistów zagwarantuje, że materiał będzie nie tylko zawierał wszystkie ważne informacje, ale będzie także przedstawiony w formie gwarantującej łatwiejsze utrzymanie uwagi pracowników.


Testy jako sposób na zwiększenie poczucia przydatności zdobywanej wiedzy
 

Ważnymi zarówno dla utrzymania uwagi użytkowników, jak i dla zbudowania w nich poczucia przydatności zdobywanej wiedzy, są także moduły szkoleń z odpowiednio zaprojektowanymi testami. Zawarte tam pytania będą mogły spełniać różne funkcje – przypomnienia i utrwalenia wcześniej poznanych informacji, zwiększenia zaangażowania pracownika czy też zweryfikowania efektów jego nauki.

Dzięki możliwościom zapewnianym przez platformę Ideo e-learning tworzenie różnych quizów i egzaminów będzie bardzo proste. Pozwoli to na dobranie kształtu, obszerności czy też częstotliwości występowania testów do potrzeb użytkowników.


Ścieżki szkoleń, które pozwolą na sprawdzanie postępów e-learningu
 

Śledzenie swojego progresu i przekonanie o tym, że proces zdobywania wiedzy przebiega prawidłowo, jest kolejnym z czynników, które zgodnie z modelem ARCS wpływają na motywację szkolących się osób. Ułożenie materiału we właściwej i czytelnej kolejności sprawi, że pracownicy będą mogli widzieć swoje postępy w realizacji szkolenia.

Jak zapewnić im więc tę możliwość? Niezwykle pomocny będzie w tym przypadku moduł, jakim są ścieżki szkoleń. Dzięki temu obecnemu w platformie Ideo e-learning rozwiązaniu użytkownicy będą mogli sprawdzić, ile etapów szkolenia mają już za sobą, a ile z nich muszą jeszcze wykonać.

Dodatkowo administrator będzie miał możliwość stworzenia kilku różnych indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których pracownicy muszą zdobywać wiedzę, która nie przyda im się podczas wykonywania ich obowiązków.


Certyfikaty szkoleń e-learningowych
 

Ostatnim z opisanych w modelu ARCS elementów wpływających na motywację pracowników jest zapewnienie im satysfakcji z wyników szkolenia. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki różnym działaniom. Na zadowolenie szkolących się osób z pewnością wpłyną jednak również otrzymane certyfikaty.

Platforma Ideo e-learning zapewnia automatyczne generowanie certyfikatów zawierających wszystkie dane uczestnika szkolenia. Pracownicy nie będą musieli więc czekać na otrzymanie dokumentu. Sam wygląd certyfikatu może natomiast zostać dowolnie zmieniany, co pomoże w dopasowaniu go do potrzeb klienta i oczekiwań uczestników szkoleń.


Grywalizacja – sposób na jeszcze większe zaangażowanie uczestników szkoleń e-learningowych
 

Grywalizacja to zwiększająca zaangażowanie i motywację technika, którą interesuje się coraz więcej osób zajmujących się tworzeniem e-szkoleń. Narzędzie to może okazać się bardzo przydatne w niektórych okolicznościach – poszczególne elementy zaczerpnięte z gier mogą bowiem odpowiadać na wszystkie z czynników opisanych w modelu ARCS.

Skuteczność grywalizacji w zwiększaniu zaangażowania uczestników e-szkoleń potwierdzają także liczne badania. Jak wskazują dane, aż 83% osób biorących udział w szkoleniach wykorzystujących elementy gier czuje się zmotywowana. To wynik, obok którego z pewnością nie można przejść obojętnie.

Na implementację modułów wykorzystujących elementy grywalizacji pozwala również platforma Ideo e-learning. Umożliwiają to tworzone z myślą o potrzebach naszych klientów rozwiązania dedykowane.


Jeśli chcesz poczytać więcej o platformie e-learningowej, w której wykorzystana została grywalizacja,
zapraszamy do zapoznania się z naszą realizacją.Dobry system LMS to łatwiejsze utrzymanie motywacji i zaangażowania pracowników
 

Tworzenie angażujących szkoleń to proces, który wymaga od nas dużej wiedzy. Nawet jeżeli będziemy zdawać sobie sprawę z tego, jakie elementy pomogą w zwiększeniu motywacji pracowników, nie będziemy mogli ich wykorzystać bez platformy e-learningowej, która zapewni nam odpowiednie moduły.

Wybór systemu oferującego najważniejsze funkcjonalności jest więc kluczem do realizacji celów biznesowych przedsiębiorstw stawiających na edukację online. Rozwiązanie, jakim jest platforma Ideo e-learning, zapewni wszystkie narzędzia niezbędne do stworzenia angażujących szkoleń, które zwiększą motywację Twoich pracowników.