Jak uniknąć błędów przy wdrażaniu platformy e-learningowej?

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących aktualnie przed firmami i organizacjami jest zapewnienie wygodnego, a przede wszystkim szybkiego dostępu do informacji.
22 maja 2024

Coraz więcej przedsiębiorstw i instytucji rozważa wprowadzenie platformy e-learningowej jako rozwiązania umożliwiającego osiągnięcie tego celu. Aby jednak wdrożenie przyniosło oczekiwane efekty, należy unikać najczęstszych błędów związanych z tym procesem.

Wdrożenie platform e-learningowych jest obecnie na celowniku wielu organizacji, które pragną zwiększyć dostępność szkoleń, obniżyć koszty ich prowadzenia oraz poprawić skuteczność nauczania. Zarówno instytucje edukacyjne, jak i publiczne oraz prywatne firmy coraz bardziej doceniają korzyści płynące z e-learningu.

Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki, niezbędne jest prawidłowe wdrożenie platformy e-learningowej, jak również dbałość o wykonanie każdego z etapów, z których składa się cały proces. Świadomość najczęstszych błędów popełnianych podczas implementacji tego typu rozwiązania pozwoli lepiej przygotować się do nadchodzących wyzwań i uniknąć najpoważniejszych zagrożeń. Na co zatem warto zwrócić uwagę przy wdrażaniu platformy e-learningowej?


Niewłaściwa analiza wymagań firmy implementującej platformę e-learningową
 

Jednym z podstawowych błędów, który może prowadzić do niepowodzenia procesu wdrożenia platformy e-learningowej, jest brak dokładnej analizy potrzeb. Niektóre organizacje decydują się na wdrożenie nowoczesnego systemu bez jasno zdefiniowanych celów. Takie podejście uniemożliwia optymalne dostosowanie platformy edukacyjnej do wyzwań, z którymi boryka się klient, co w rezultacie nie przynosi mu istotnych korzyści.

Jakie potrzeby może zaspokoić e-learning? Warto wymienić między innymi:

 • ułatwienie procesu wdrażania nowych pracowników (onboarding),
 • redukcję kosztów związanych ze szkoleniami,
 • podniesienie kwalifikacji pracowników,
 • skrócenie czasu potrzebnego na szkolenia,
 • dostosowanie procesów edukacyjnych do trybu pracy zdalnej.

Statystyki mogą dodatkowo podkreślić znaczenie e-learningu. Przykładowo:

 • Zgodnie z badaniami McKinsey, firmy stosujące e-learning mogą zwiększyć produktywność aż o 50%.
 • Raport firmy Brandon Hall Group wykazuje, że organizacje korzystające z e-learningu osiągają średnio o 40% lepsze wyniki w realizacji celów biznesowych w porównaniu do firm, które nie korzystają z tej metody.
 • Dane przedstawione przez Ambient Insight pokazują, że globalny rynek e-learningu wzrósł z 46,9 miliarda dolarów w 2016 roku do prognozowanych 325 miliardów dolarów w 2025 roku.

Z uwagi na chociażby wymienione poniżej aspekty, proces implementacji platformy e-learningowej należy rozpocząć od dogłębnej analizy potrzeb i oczekiwań klienta chcącego wprowadzić nowe oprogramowanie. Ten etap jest niezwykle istotny dla naszych specjalistów. Dzięki wsparciu ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w tej branży, możliwe będzie skuteczniejsze określenie kluczowych wymagań i celów organizacji.


Brak określenia rzeczywistych potrzeb grupy docelowej

Kolejnym zagrożeniem dla sukcesu wdrożenia platformy e-learningowej jest rozpoczęcie tego procesu bez uprzedniego zidentyfikowania potrzeb grupy docelowej, czyli osób, które będą korzystać z szkoleń. Nie można zakładać, że wymagania, nawyki i motywacje uczniów, pracowników prywatnych firm i personelu administracji publicznej są identyczne.

Statystyki i dane obrazują, jak ważne jest uwzględnienie potrzeb danej grupy docelowej:

 • Zgodnie z raportem IBM, dopasowanie treści szkoleniowych do wymagań pracowników może pozwolić na zwiększenie ich zaangażowania o 36%.
 • Badania Deloitte wykazują, że organizacje, które dostosowują programy szkoleniowe do potrzeb pracowników, osiągają o 42% wyższą efektywność.
 • Raport LinkedIn Learning wskazuje, że 94% pracowników wiąże się z firmą na dłużej, gdy ma dostęp do szkoleń odpowiadających ich potrzebom i umiejętnościom.

W kontekście dostosowania platformy e-learningowej do grupy docelowej, warto wspomnieć jeszcze o kilku ciekawych aspektach:

 • Preferencje dotyczące sposobu nauki mogą się różnić w zależności od doświadczenia zawodowego i wieku. Na przykład, młodsi pracownicy mogą preferować interaktywne kursy, natomiast starsi pracownicy mogą bardziej cenić tradycyjne wykłady.
 • Raport Training Industry pokazuje, że 60% pracowników woli mieć dostęp do szkoleń w dowolnym czasie i miejscu, co jeszcze mocniej uwidacznia potrzebę elastyczności nauki zdalnej.
 • Badania Bersin by Deloitte wskazują, że 70% pracowników uważa możliwość dostosowania szkoleń do ich indywidualnych potrzeb za kluczową dla ich rozwoju zawodowego.

Dlatego tak istotne jest, aby zarówno interfejs platformy e-learningowej, jak i metody używane w szkoleniach były dostosowane do konkretnych użytkowników. Dzięki określeniu potrzeb użytkowników jeszcze przed rozpoczęciem prac, można stworzyć narzędzie, które umożliwi osiągnięcie najlepszych wyników.


Niewłaściwe zakomunikowanie potrzeb organizacji
 

Nawet jeśli organizacje dokładnie przeanalizowały swoje potrzeby i ustaliły konkretny cel wdrożenia platformy e-learningowej, mogą napotkać trudności na etapie przekazywania swoich oczekiwań twórcom oprogramowania. Gdy firma trafi na wykonawcę, który nie uwzględni w pełni ich oczekiwań, istnieje ryzyko, że finalny produkt nie będzie spełniał założonych wymagań. Warto przytoczyć wyniki badania przeprowadzonego przez PMI (Project Management Institute), które pokazują, że brak skutecznej komunikacji i nieporozumienia są przyczyną aż 56% niepowodzeń projektów.

Z tego powodu kluczowe jest nawiązanie współpracy z ekspertami, którzy zaczną prace nad systemem LMS dopiero wtedy, gdy będą pewni, że ich wizja finalnego produktu jest zgodna z wizją ich klienta. Wszystkie nasze realizacje są dowodem na to, że potrafimy skutecznie komunikować się z przedsiębiorstwami z różnych sektorów oraz branż, i tworzyć platformy e-learningowe odpowiadające ich potrzebom.


Skontaktuj się z nami, a wspólnie stworzymy platformę e-learningową, która zwiększy efektywność szkoleń i zaangażowania pracowników.


Zaniedbanie kwestii bezpieczeństwa podczas wdrażania platformy e-learningowej 
 

Z wdrożeniem platformy e-learningowej ściśle związane jest zapewnienie bezpieczeństwa systemu, co również jest nie lada wyzwaniem. Niektóre organizacje bagatelizują ten aspekt, wprowadzając oprogramowanie bez odpowiednich zabezpieczeń. Może to prowadzić do wycieku poufnych danych, co bardzo często skutkuje poważnymi konsekwencjami. Każda instytucja planująca wdrożenie e-learningu musi więc zadbać o bezpieczeństwo dedykowanych platform.

Statystyki i dane dotyczące tego zagadnienia również podkreślają znaczenie bezpieczeństwa w kontekście e-learningu:

 • Raport Cisco wskazuje, że liczba cyberataków na platformy edukacyjne wzrosła 15-krotnie w ciągu ostatniego roku.
 • Badania IBM pokazują, że średni koszt naruszenia danych w sektorze edukacyjnym wynosi 6,35 miliona dolarów.
 • Według raportu firmy Kaspersky, w 2020 roku 80% instytucji edukacyjnych doświadczyło co najmniej jednego incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem.
 • Raport Educause ujawnia, że aż 91% studentów uważa, że ich dane mogą być zagrożone podczas korzystania z platform edukacyjnych online.

Zarządzanie bezpieczeństwem platform e-learningowych wymaga zastosowania wielu różnych strategii, w tym regularnych audytów bezpieczeństwa, aktualizacji systemów oraz szkoleń dla pracowników i użytkowników dotyczących rozpoznawania zagrożeń. Badania przeprowadzone przez Ponemon Institute pokazują, że firmy, które regularnie przeprowadzają audyty bezpieczeństwa, zmniejszają ryzyko naruszeń danych o 30%.


Tworzenie nieefektywnych szkoleń online
 

Wielu ludzi docenia, że e-learning umożliwia efektywne zdobywanie wiedzy. Zgodnie z wynikami badań, jedynie około 28% respondentów odpowiedziało na pytanie, czy uważają, że kursy i szkolenia online są mniej efektywne niż tradycyjne formy nauki, odpowiedzią "raczej nie" lub "zdecydowanie nie".

Niektóre organizacje, które wdrożyły platformę e-learningową, zgłaszają jednak, że nie przyniosło to wzrostu kompetencji użytkowników. Często wynika to z faktu, że stworzone szkolenia były źle zaprojektowane, co sprawiło, że użytkownicy nie chcieli angażować się w zdobywanie wiedzy.

Aby organizacja mogła osiągnąć rzeczywiste i mierzalne korzyści, nie wystarczy, że pracownicy ukończą dane szkolenie – znacznie ważniejsze jest, aby faktycznie zdobyli oni konkretną wiedzę i umiejętności. Wybierając platformę Ideo e-learning, zlecamy tworzenie szkoleń ekspertom posiadającym wiedzę dydaktyczną. Gwarantuje to, że gotowy materiał będzie umożliwiał rzeczywiste poszerzanie kompetencji. Oferujemy także różne opcje samodzielnego tworzenia szkoleń, takie jak: import plików SCORM lub PDF, kreator szkoleń oraz wsparcie AI.


Tworzenie mało atrakcyjnych wizualnie e-szkoleń

Nawet gdy szkolenia są dobrze opracowane merytorycznie, nie zawsze przyciągają uwagę wszystkich użytkowników. Istotna jest również ich forma oraz dostępność multimedialnych materiałów. Dobra platforma e-learningowa powinna umożliwiać łatwe tworzenie wizualnie atrakcyjnych szkoleń, które będą dostosowane do konkretnego odbiorcy.

Dość często jednak organizacje mają problem z samodzielnym opracowaniem wszystkich materiałów. W takim przypadku pomocny może być nasz dział kreacji, który wspiera przygotowanie różnorodnych materiałów graficznych do dedykowanych szkoleń.


Wdrożenie platformy e-learningowej bez dostępności do angażujących funkcji
 

Wysoki poziom motywacji uczniów jest elementem najmocniej wpływającym na sukces wdrożenia platformy szkoleniowej. Implementacja rozwiązań, które nie angażują użytkowników, nie jest w stanie zapewnić pełnego potencjału wykorzystania platformy e-learningowej.

Jak pokazują badania, 83% osób uczestniczących w szkoleniach, w których były zawarte elementy grywalizacji, czuje się zaangażowanych w proces edukacyjny. Natomiast aż 49% uczestników stwierdziło, że nudzi się podczas szkoleń, które nie wykorzystują gamifikacji.

Warto także zwrócić uwagę na dodatkowe korzyści płynące z grywalizacji poza oczywistym, jakim jest zwiększeniem motywacji:

 • Grywalizacja może poprawić zdolność do skupienia i koncentracji uczestników szkoleń, co prowadzi do uzyskania przez nich lepszych wyników w nauce.
 • Dzięki elementom grywalizacyjnym, uczestnicy mogą łatwiej przyswoić i zapamiętać przekazywane informacje.
 • Grywalizacja wspiera również budowanie współpracy i zdrowej rywalizacji między uczestnikami, co sprzyja tworzeniu pozytywnej atmosfery w grupie i prowadzi do interakcji.

Rozwiązania dedykowane oferowane przez platformę Ideo e-learning umożliwiają wdrożenie licznych elementów grywalizacji do szkoleń. W ten sposób motywacja i aktywność osób biorących udział w procesie kształcenia utrzymają się na niezwykle wysokim poziomie.


Jeśli chcesz poczytać więcej o platformie e-learningowej, w której wykorzystana została grywalizacja,
zapraszamy do zapoznania się z naszą realizacją.


Pominięcie szkoleń z obsługi platformy e-learningowej
 

Znaczącym błędem, który może znacznie ograniczyć korzyści płynące z wprowadzenia platformy e-learningowej, jest również pominięcie kwestii szkolenia użytkowników w zakresie jej obsługi. Mimo tego, że wiele systemów jest bardzo przejrzystych i intuicyjnych, trzeba pamiętać, że nie każda osoba równie sprawnie radzi sobie z nowymi technologiami.

Aby umożliwić użytkownikom pełne wykorzystanie potencjału platformy e-learningowej, może być konieczne zorganizowanie odpowiedniego szkolenia. Jego format powinien być dobrany tak, by jak najwięcej osób mogło z niego skorzystać. W przypadku wyboru platformy Ideo e-learning, możemy zaoferować zarówno szkolenie w siedzibie firmy, jak i konsultacje telefoniczne oraz online z jej użytkownikami.


Jak skutecznie wprowadzić platformę e-learningową do swojej firmy?
 

Platformy e-learningowe to narzędzia stale ewoluujące, które zapewniają łatwy i elastyczny dostęp do potrzebnej wiedzy. Wdrażanie ich powinno zainteresować wszystkie organizacje i przedsiębiorstwa, które dążą do poprawy wydajności pracy, obniżenia kosztów szkoleń czy usprawnienia poszczególnych procesów.

Znajomość istotnych kwestii związanych z wdrażaniem platformy e-learningowej może ustrzec nas przed powszechnymi błędami. Dzięki temu zapewnimy sukces całemu przedsięwzięciu i osiągniemy wyznaczone na początku procesu cele.