Raporty

umożliwiają zbieranie i prezentowanie wyników.

Moduł e-raporty dostępny jest z poziomu panelu administracyjnego i pozwala na raportowanie wyników nauczania (czas rozpoczęcia i zakończenia kursu, status kursu, ocena, próg zaliczeniowy, punkty zdobyte na poszczególnych etapach szkolenia).

Raporty pozwalają także na zlokalizowanie pytań/zagadnień, które stwarzają egzaminowanym najwięcej problemu, dzięki czemu możliwe jest późniejsze ponowne wyjaśnienie i rozszerzenie danego zakresu wiedzy.

Przykłady raportów:

 • raport z testów
 • raport ankiet
 • raport ankiet ewaluacyjnych
 • raport uczestników
 • raport czasu spędzonego na platformie
 • raport kursów

Przykładowo raport z testów (zbiór wszystkich użytkowników, którzy podeszli do testu) wyświetla poniższe informacje:

 • nazwa testu
 • liczba uzyskanych punktów
 • czas rozpoczęcia testu
 • czas zakończenia
 • ilość prób podejścia do testu
 • status testu: zaliczony/niezaliczony
 • imię, nazwisko oraz pozostałe dane dotyczące użytkownika