Newsletter

służy do przygotowywania i rozsyłania e-maili.

Moduł służący do przygotowywania i rozsyłania e-maili informacyjnych (Newsletter) do poszczególnych użytkowników/subskrybentów dotyczących kursów, aktualności, materiałów dydaktycznych itp.

Wysyłkę wiadomości można dokonać natychmiastowo lub ustawić na konkretną godzinę.

Platforma mailingowa umożliwia wysyłanie sprofilowanych mailingów - jedynie do osób zainteresowanych danym zagadnieniem, z podziałem szkolenia oraz użytkowników o profilu:

  • administratora,
  • nauczyciela,
  • studenta.