E-testy

pozwalają na weryfikację wiedzy uczestników.

 

E-testy pozwalają na weryfikację zdobytej lub już posiadanej przez uczestników kursów wiedzy. Każdy test może przybrać formę:

  • testu ćwiczeniowego, sprawdzającą zrozumienie przerobionego materiału, z możliwością wielokrotnego przechodzenia testu,
  • testu egzaminacyjnego, który weryfikuje wiedzę zdobytą podczas poszczególnych części kursu. Test taki posiada ograniczenie czasowe, a jego wynik jest zapisywany w platformie.

Oba rodzaje testów mogą zawierać pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, a test jest automatycznie oceniany przez system podczas jego zakończenia.

Tworząc test, zarządca definiuje następujące parametry:

  • czas trwania testu
  • datę zakończenia testu
  • liczbę podejść użytkownika
  • próg zaliczenia z podziałem na punkty i procenty

Po wypełnieniu testu użytkownik zostanie poinformowany o wyniku, jaki uzyskał. Ma również sposobność sprawdzenia odpowiedzi do testu, którego nie zaliczył/zaliczył: