E-szkolenia

pozwalają na tworzenie i zarządzanie kursami.

Wszystkie e-szkolenia posiadają strukturę drzewa, na którą składają się działy, lekcje, ankiety i testy. Nauczyciel lub administrator może swobodnie tworzyć i modyfikować poszczególne elementy kursów oraz wprowadzać do nich zawartość merytoryczną. Platforma nie ogranicza ilości tworzonych kursów, ani ilości wprowadzanego do nich materiału merytorycznego.

Funkcjonalność lekcji pozwala na profesjonalną realizację funkcji dydaktycznej w platformie e-learningowej. Jest to podstawowy moduł służący do zamieszczania materiału edukacyjnego. Materiał ten może przybierać dowolną formę multimedialną, na jaką pozwalają technologie internetowe: tekst, grafika, obrazy, animacja, wideo, audio, pytania testowe, ćwiczenia interaktywne, pliki do pobrania. W ramach lekcji materiał edukacyjny dzielony jest na slajdy ułatwiające przyswajanie wiedzy.

Zawartość lekcji oraz elementów szkolenia może być dowolnie sortowana, udostępniana użytkownikom, nawet w trakcie trawania kursu. Elementy wewnątrz szkolenia można uzależniać od siebie, co daje możliwość wymuszania na użytkowniku ścieżki jaką musi przejść aby zaliczyć kurs.  

Tworząc kurs administrator definiuję:

  • nazwę i skrótowy opis szkolenia
  • datę aktywacji i dezaktywacji
  • próg procentowy zaliczenia szkolenia
  • liczbę dni dostępności szkolenia dla użytkownika
  • kod dostępu do szkoleni
  • możliwość wystawiania ocen przez administratora bądź nauczyciela