Platforma e-learningowa, serwisy www dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie działa od 1950 r. To jednostka, której zadaniem jest rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, organizacja oraz prowadzenie akcji ratowniczych, podczas pożarów i klęsk żywiołowych. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadzoruje działalność Komendy.

Zadania i cele

Dla Klienta wdrożyliśmy platformę e-learningową, która kierowana jest do strażaków Ochotniczych oraz Państwowych Straży Pożarnej. 

Wykonaliśmy platformę e-learningową, dedykowaną do szkoleń wewnętrznych KWPSP w Lublinie, z przyjaznym panelem do zarządzania.

Wdrożenie platformy e-learningowej wynikało z potrzeby uzupełnienia wiedzy merytorycznej przekazywanej na szkoleniach wewnętrznych Komendy. Platforma oferuje atrakcyjne zaprezentowanie informacji, poprzez wykorzystanie różnorodnych form materiałów dydaktycznych. Odbycie kursu z wykorzystaniem platformy kończy się wygenerowaniem certyfikatu, który jest zgodny pod względem treści oraz identyfikacji wizualnej każdej jednostki gminnej.

Administracyjny dostęp do platformy otrzymali koordynatorzy z każdego powiatu. Mają oni dostęp do bieżącego widoku użytkowników oraz możliwość dodawania i kodyfikacji szkoleń w platformie. Sposób rejestracji użytkowników może być w każdej jednostce indywidualny, np. wpisanie odpowiedniej komendy lub podanie tokenu, który automatycznie rejestruje użytkowników do platformy danej jednostki. Każdy pracownik może otrzymać różne uprawnienia, które są adekwatne do zajmowanego przez niego stanowiska.

Grafika systemu odpowiada obowiązującym standardom graficznym, przy zachowaniu przejrzystości treści. Wdrożone zostały również istotne elementy WCAG: obsługa platformy wyłącznie z poziomu klawiatury, zwiększanie fontów czy możliwość włączenia wersji kontrastowej.
 
Po realizacji prac wdrożeniowych, w siedzibie Klienta odbyło się szkolenie, którego celem było zapoznanie pracowników z funkcjonowaniem platformy e-learningowej.
 
Główne korzyści dla Klienta
  • Wygodna i prosta w obsłudze platforma e-learningowa do szkoleń wewnętrznych,
  • dedykowane funkcje w zależności od jednostki gminnej,
  • intuicyjny panel zarządzania platformą.