Platforma e-learningowa Konkurs.webmasterpodkarpacki.pl

Web.Master podkarpacki to wojewódzki konkurs informatyczny, adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu są Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Patronat honorowy na konkursem objęli: Podkarpackie Kuratorium Oświaty, Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego. Ideo jest partnerem technologicznym wydarzenia.

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja rozwoju wiedzy w zakresie IT wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap został przeprowadzony za pomocą dedykowanej platformy e-learningowej stworzonej przez Ideo. Dla uczestników konkursu przygotowano 60 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru. Młodzież mogła rozwiązać test w wybranym przez siebie miejscu np. w szkolnej sali komputerowej lub w domu.

Wykorzystanie platformy e-learningowej ułatwiło udział w konkursie znacznym ilościom młodych pasjonatów. Do testu on-line przystąpiło ponad 300 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 15 najlepszych uczniów z każdej kategorii.

Obecnie planowana jest druga edycja konkursu.

Platforma

Platforma e-learningowa www.konkurs.webmasterpodkarpacki.pl została stworzona na potrzeby konkursu Web.Master podkarpacki.

We współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych w Rzeszowie przygotowaliśmy również test wiedzy. Został on zrealizowany z podziałem na dwie kategorie wiekowe - „Uczniowie gimnazjów” oraz „Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych”.

Najważniejszym elementem platformy jest moduł Testy, który pozwolił nam sprawdzić wiedzę uczestników w dziedzinie informatyki. Na jego postawie wybraliśmy osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu.

Zadbaliśmy również o wygodę administratorów umożliwiając im, m.in. import pytań oraz wygenerowanie raportu z wynikami testu. Plik zawierał takie parametry jak dane uczestników, datę rozpoczęcia i zakończenia testu, czas jego rozwiązania, a także liczbę uzyskanych punktów.

Każdy z uczestników konkursu otrzymał losowy zestaw pytań pochodzący z ogólnej bazy. W trakcie rozwiązywania testu uczeń mógł powrócić do pytań, które pominął, po rozwiązaniu otrzymywał informację o wyniku, jaki uzyskał.

Platforma została przygotowana w oparciu o Edito E-learning.

Ponadto Ideo było odpowiedzialne za zaprojektowanie i wdrożenie strony poświęconej wydarzeniu www.webmasterpodkarpacki.pl wraz z dedykowaną kreacją graficzną i identyfikacją wizualną.

Główne korzyści
  • motywowanie młodzieży do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności
  • promocja zawodów informatycznych
  • zapewnienie pomocy technicznej organizatorom konkursu
  • nieograniczoną ilość uczestników
  • szybka weryfikacja wiedzy
  • integracja uczniów ze szkół województwa podkarpackiego interesujących się zagadnieniami z dziedziny informayki
  • podniesienie atrakcyjności konkursu