Platforma e-learningowa dla Centrum Arrupe

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe istnieje od 1997 roku i  jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli. Swoją ofertę szkoleniową kieruje do wychowawców, nauczycieli oraz liderów organizacji pozarządowych zarówno w kraju, jak i za granicą (m.in. Litwy, Chorwacji, Malty, Węgier, Rumuni i innych).

Zadania i cele

Dla Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy nowoczesną platformę e-learningową www.kursy.arrupe.org. Organizacja wykorzystuje narzędzie do promocji integralnego modelu wychowania.

Oprócz standardowych funkcjonalności, umożliwiających prowadzenie szkoleń przez internet, wdrożyliśmy także rozwiązania podnoszące atrakcyjność platformy np. moduł Forum.

Serwis dedykowany jest zarządzającej kadrze oświatowej i nauczycielom, którzy pragną rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności. Dostosowując platformę do potrzeb zagranicznych kursantów wdrożyliśmy ją w dwóch wersjach językowych (PL i EN). Wszyscy użytkownicy po pomyślnym zakończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych umiejętności.

Oferta szkoleniowa dostępna na platformie jest ciągle rozbudowywana o nowe kursy z metod wychowania, nauczania i zarządzania szkołą.

Główne korzyści dla Klienta
  • wsparcie celów biznesowych Centrum Arrupe
  • wzrost prestiżu placówki
  • większe zróżnicowanie środków dydaktycznych
  • wparcie dla tradycyjnej oferty szkoleniowej
  • niższe koszty dydaktyki