Platforma Distance Learning zgodna ze standardem SCORM

Optymalizacja przestrzeni magazynowej Klientów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki tak, aby była bezpieczna, ergonomiczna i efektywna to główne zdania firmy PROMAG S.A. Od 30 lat firma jest wiodącym producentem w zakresie kompleksowego wyposażania magazynów w Polsce, Europie i na świecie. Obecnie sieć sprzedaży to 10 oddziałów w całej Polsce i Centrala w Poznaniu.

Zadania i cele

Na potrzeby Klienta zaprojektowaliśmy platformę e-learningową, która umożliwia prowadzenie kompleksowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kursów produktowych.

Wszystkie szkolenia przygotowywane są zgodnie ze standardem SCORM, który opisuje obiekty składające się na kurs, kolejność ich uruchamiania oraz komunikację z platformą e-learningową. Narzędzie umożliwia także tworzenie kursów z możliwością importu prezentacji PowerPoint.

Oprócz podstawowych funkcjonalności zaimplementowaliśmy także liczne moduły dedykowane Klientowi. Dla przykładu to opcja generowania szablonów certyfikatów odpowiednich dla danego szkolenia. Kolejny moduł pozwala na raportowanie wyników nauczania, w tym: czas rozpoczęcia i zakończenia kursu, status kursu, ocena, próg zaliczeniowy, punkty zdobyte na poszczególnych etapach szkolenia.

W platformie wykorzystany został layout responsywny co pozwala płynnie dostosowywać rozdzielczość ekranu wraz ze zmienną nawigacji do wielu urządzeń mobilnych.

Główne korzyści dla Klienta
  • nowoczesne rozwiązanie biznesowe dla pracodawców
  • oszczędność czasu związanego z obsługą szkoleń
  • alternatywna i atrakcyjna forma szkoleń produktowych
  • integracja platformy z katalogiem użytkowników AD  
  • wygodna obsługa panelu administracyjnego