Platforma Distance Learning dla Gegenbauer Polska Sp. z o.o. części grupy niemieckiego holdingu

Gegenbauer Polska Sp. z o.o.  jest częścią Grupy Przedsiębiorstw Gegenbauer, dostawcą usług z zakresu Facility Management. Przedmiotem działalności spółki są usługi z zakresu kompleksowego zarządzania nieruchomością, czyli zarządzanie funkcjami technicznymi, infrastrukturalnymi i ekonomicznymi nieruchomości. Centrala spółki mieści się w Krakowie, a sieć obsługiwanych obiektów rozsiana jest po całym kraju. 

Zadania i cele

Zadaniem w ramach współpracy było zaprojektowanie i wdrożenie platformy e-learning umożliwiającej przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu BHP, obsługi elektronicznego obiegu dokumentów oraz innych. Serwis dostępny jest wyłącznie dla pracowników firmy, którzy w prosty i szybki sposób mogą poszerzać swoją wiedzę.

Na potrzeby Klienta rozbudowaliśmy dodatkowo funkcjonalność o moduł ankiet dynamicznych, który pozwala na samodzielne projektowanie nawet bardzo skomplikowanego formularza ankietowego lub formularzy aplikacyjnych.

Dodatkowo dla naszego klienta przeprowadziliśmy szkolenie z obsługi platformy Edito E-learning koordynatorów odpowiedzialnych w firmie za szkolenia pracownicze.

Główne korzyści dla Klienta
  • gwarancja bezpieczeństwa przy rejestracji dokumentów w systemie 
  • automatyzacja w planowaniu czasu pracy
  • przypomnienia o ważnych wydarzeniach
  • redukcja kosztów związanych z obsługa szkoleń pracowniczych
  • łatwy w obsłudze panel informacyjny