Najczęściej wykorzystywane funkcjonalności w e-learningu

Dlaczego zbyt dużo efektu „WOW” nie pomaga w nauce?
19 kwietnia 2023

Rozwój technologiczny dokonujący się na naszych oczach sprawia, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się nauka w formie e-learningu. Ta metoda umożliwia zdobywanie wiedzy za pomocą Internetu.

Jednocześnie, musimy pamiętać, że dostępne na rynku platformy są najczęściej mocno rozbudowane i bogate w liczne funkcje. Patrząc z perspektywy osoby uczącej się, nie zawsze ułatwia to przyswajanie wiedzy...

Dlaczego efekt WOW nie zawsze pomaga w nauce?

Spis treści:

 1. Czym jest e-learning.
 2. Systemy e-learningowe.
 3. Najważniejsze funkcje platform e-learningowych.
 4. Podsumowanie

Wraz z postępem technologicznym zmianie uległo podejście do tradycyjnych metod nauczania. Na ten moment wiedzę można zdobywać z powodzeniembez konieczności fizycznej obecności w przedsiębiorstwie, w sali wykładowej czy klasie.
 

Czym jest e-learning

E-learning jest wdrażany w dużych, jak i małych firmach, ponieważ jest narzędziem umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie szkoleń np. dot. procedur, BHP, a także podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników.

Wspiera jednak nie tylko naukę, ale także szeroko pojętą komunikację oraz wymianę wiedzy. Umożliwia on przeprowadzanie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji czy realizację programu studiów przy użyciu komputerów, smartfonów oraz Internetu.

Szkolenia mogą odbywać się na dwa sposoby:

 • Asynchronicznie – nie mają określonego czasu . Osoba w nim uczestnicząca może swobodnie dopasować czas kursu do swoich potrzeb oraz powtarzać wybrane fragmenty szkolenia.

  ​Nauka odbywa się za pośrednictwem wideo np.. na YouTube, platform e-learningowych czy blogów, bez bezpośredniego kontaktu ze szkoleniowcem.

  Bez wątpienia zaletą tej formy edukacji jest swoboda działania. Niemniej jednak wymaga ona od uczestników dużej samodyscypliny oraz samozaparcia.
   
 • Synchronicznie – odbywają się w czasie rzeczywistym. Osoby uczestniczące w zajęciach łączą się ze szkoleniowcem, mogą rozmawiać między sobą, dzielić się wiedzą, czy rozwiązywać problemy. Ten rodzaj szkolenia odbywa się o określonej porze, a łączyć można się z dowolnego miejsca. Ta forma edukacji jest najbardziej zbliżona do klasycznego nauczania.
   

Systemy e-learningowe

Systemy e-learningowe mają na celu wspomaganie procesu zdalnego nauczania. Można je podzielić na wiele kryteriów, jednak najczęściej dzieli się je według rodzaju systemu oraz jego funkcjonalności.

Rozróżniamy trzy systemy:

 • LMS (Learning Management System) – System Zarządzania Nauczaniem – do głównych zadań tego systemu należy zarzadzanie aktywnością szkoleniową oraz kompetencjami w firmie. Oprogramowanie umożliwia śledzenie indywidualnych postępów w nauce, umiejętności czy kompetencji.
  Zawiera również lokalizację aktywności rejestracyjnych i szkoleniowych na kursach. LMS zarządza dostępem do wszystkich szkoleń online, na które dana osoba została zarejestrowana.
   
 • LCMS (Learning Content Management System) – System Zarzadzania Treścią Szkoleniową – to oprogramowanie służące do ulepszania zawartości szkoleń/kursów. Pozwala na ich tworzenie, wykorzystywanie, lokalizowanie, dostarczanie oraz zarządzanie.

  System przechowuje treści w scentralizowanym archiwum w formie indywidualnych elementów lub jako jednostki szkoleniowe . Ponadto daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania treści nauczania. Pomimo współpracy z systemem LMS, oprogramowanie LCSM nie posiada dodatkowych funkcji administracyjnych, nie pozwala zarządzać kompetencjami, szkoleniami ani logistyką.
   
 • LCS (Life Communication System) – System Zarządzania Komunikacją Synchroniczną – to system wspierający e-learning synchroniczny, czyli prowadzenie zajęć na żywo. Pozwala na przesyłanie obrazu oraz głosu podczas wideokonferencji lub VoIP. LCS umożliwia korzystanie z wirtualnej tablicy, dającej wgląd do treści pisanych przez prowadzącego. Dodatkową, przydatną funkcją jest współdzielenie pulpitu komputera z osoba prowadzącą dane zajęcia.
   

Najważniejsze funkcje platform e-learningowych

Placówki oświaty, przedsiębiorstwa, a także firmy szkoleniowe coraz częściej korzystają z rozwiązań oferowanych przez e-learning. Zastosowanie tego rodzaju systemów pozwala zaoszczędzić czas, środki finansowe oraz wykorzystać elastyczność tego rozwiązania.

Oferta narzędzi e-learningowych dostępnych na rynku jest bogata. Na co zwrócić uwagę podczas wyboru odpowiedniej platformy?

Jedną z ważniejszych kwestii jest łatwość obsługi takiego systemu. Korzystanie przez użytkowników z platformy powinno być przyjemne i nie może sprawiać trudności technicznych.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest struktura modułowa umożliwiająca łatwe poruszanie się po stronie e-learningu. Stwarza to także możliwość rozbudowy platformy w późniejszym okresie, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami klienta.

Autorska platforma edukacyjna Ideo zawiera wiele praktycznych funkcjonalności oraz umożliwia wdrożenie dedykowanych modułów dopasowanych do oczekiwań klientów.

Istotnym elementem tego narzędzia jest moduł umożliwiający tworzenie czy też redagowanie szkoleń. Administrator systemu ma możliwość ułożenia indywidualnej struktury kursu dzięki tworzeniu elementów, takich jak: lekcje, testy, tematy, części ,szkolenia (w standardzie SCORM 1.2 oraz SCORM 2004), załączniki.

Otrzymuje również dostęp do edycji lekcji nawet już w opublikowanym kursie. Zdalne nauczanie powinno umożliwiać łatwe przyswajanie zdobytej wiedzy, dlatego nasze materiały mogą przybierać różne formy, np. tekst, grafika, obraz, wideo czy pliki do pobrania.

E-learning jest skuteczną metodą nauczania. Stosuje się w nim odmienne techniki niż w przypadku tradycyjnych metod nauk. Dostępne narzędzia umożliwiają angażowanie uczestników kursów/szkoleń/zajęć, a interaktywne rozwiązania pomagają w efektywnym przekazywaniu wiedzy.

Aby zweryfikować poziom posiadanych umiejętności system został wyposażony w moduł testów. Administrator tworzący test określa:

 • nazwę testu,
 • czy test ma być obowiązkowy do zaliczenia szkolenia,
 • próg zdawalności,
 • liczbę podejść do testu,
 • możliwość sprawdzania poprawności udzielonych odpowiedzi (kolor zielony – odpowiedź poprawna, kolor czerwony – odpowiedź błędna),
 • losową kolejność elementów testu,
 • możliwość dołączenia obrazka, animacji czy pliku audio do danego pytania testowego,
 • wyświetlenia informacji o wyniku uzyskanym przez uczestnika po zakończeniu testu.

Dodatkowo funkcja daje możliwość określenia rodzaju pytań testowych – jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, lista wyboru, dopasowanie do kategorii lub obrazka, uzupełnianie luki, połączenie w pary czy ustawianie w kolejności.

Zalogowani użytkownicy mogą w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności platformy oraz znajdujących się na niej zasobów wiedzy Moduł ten umożliwia tworzenie kont zarówno dla uczniów, nauczycieli, jaki i administratorów. Użytkownicy mają dostęp do swoich danych osobowych i możliwości ich aktualizacji, dostęp do przypisanych szkoleń oraz historii tych, które już się zakończyły. Administrator posiada uprawnienia pozwalające na zarządzanie zaawansowanymi funkcjonalnościami modułu, takimi jak:

 • dodawanie użytkownika,
 • możliwość wymuszania zmiany hasła na użytkowniku,
 • określenia profili uprawnień,
 • wymóg akceptacji regulaminu,
 • blokada konta po nieudanych próbach logowania,
 • możliwość sprawdzenia historii logowania.

Równie przydatną funkcją, z punktu widzenia użytkowania jest moduł powiadomień, który tworzy harmonogram powiadomień dla wybranych szkoleń. Dzięki niej uczestnikom nie umknie żadna ważna informacja związana z przydzielonym kursem. Możemy wskazać różne typy powiadomień:

 • przyznanie dostępu do szkolenia,
 • zbliżająca się data zakończenia szkolenia,
 • zakończenie szkolenia,
 • zaliczenie testu/szkolenia,
 • oczekujące szkolenie,
 • nowe wiadomości na czacie dla użytkowników oraz administratora.

Niezwykle ważnym elementem platformy e-learningowej jest weryfikacja postępów uczestników. W tym aspekcie pomocnym narzędziem jest moduł „profilu koordynatora”. Umożliwia on generowanie raportów, statystyk oraz podgląd postępów i szczegółów szkolenia. Koordynator ma dostęp do następujących informacji:

 • nazwa elementu,
 • login, imię, nazwisko uczestnika,
 • status,
 • data rozpoczęcia,
 • data zaliczenia,
 • ilość prób podejścia,
 • czas wykonywania testu,
 • wynik.

Wielu uczestników szkoleń oczekuje, że otrzyma potwierdzenie zakończenia kursu w formie certyfikatu. Dokument zawiera dane użytkownika, tytuł kursu, datę ukończenia oraz uzyskany wynik końcowy.

Platforma e-learningowa to nie tylko szkolenia, ale również kompendium wiedzy. To miejsce, gdzie możemy znaleźć istotne informacje. System zawiera moduł aktualności, który wykorzystywany jest głównie do publikacji aktualnych informacji.

Administrator ma możliwość zamieszczania treści, grafik, zdjęć czy plików do pobrania. Moduł posiada graficzny edytor WYSIWYG wykorzystywany w 80% stron internetowych. Dodatkowym elementem jest moduł „FAQ”. To baza najczęściej zadawanych pytań, w której umieszczone są odpowiedzi na standardowe, często poruszane kwestie.

Moduł ten umożliwia przesyłanie pytań za pomocą krótkiego formularza. Natomiast zaimplementowany edytor tekstów WYSIWYG formatuje tekst do odpowiedzi, którą administrator systemu zamieszcza na stronie bądź wysyła bezpośrednio do zainteresowanej osoby.
 

Podsumowanie

Ogromny wachlarz ofert e-learningowych umożliwia użytkownikom korzystanie ze zróżnicowanych funkcjonalności. Są narzędzia, które sprawdzą się np. w placówkach edukacyjnych, natomiast inne będą lepsze dla innego typu organizacji. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb danej firmy.

Warto poświęcić więcej czasu na znalezienie odpowiedniego rozwiązania , a takżeskorzystać z konsultacji ekspertów, którzy pomogą wybrać najbardziej optymalne funkcje. Postępując w ten sposób możemy uniknąć nadmiaru niepotrzebnych modułów, które będą generować koszty i wprowadzą chaos w użytkowaniu platformy.

Wprowadzanie efektu WOW, nadmiar informacji, wyskakujących okienek powiadomień, efektownych zdjęć, czy animacji może utrudniać skupienie się na poznawanym zagadnieniu, a w efekcie spowodować efekt odwrotny do oczekiwanego. Jest to jeden z obszarów, w których warto sięgnąć po pomoc profesjonalistów, aby stworzyć oprogramowanie e-learningowe dostosowane do potrzeb oraz oczekiwań.