Jakie korzyści przyniesie wdrożenie do firmy e-learningu?

Wobec stale rosnących ograniczeń czasowych i stale podwyższającej się poprzeczki wymagań, tradycyjne metody nauczania stają się coraz mniej skuteczne.
22 czerwca 2023
Paweł Teper
Paweł Teper
Kierownik projektów e-learningowych
 • +48 17 860 21 86 (182)
 • e-learning // ideo.pl

W odpowiedzi na te wyzwania powstały platformy e-learningowe, oferujące nowe możliwości i rewolucjonizujące podejście do szkoleń w miejscu pracy. E-learning jest nowoczesną metodą edukacyjną, wykorzystującą technologie informacyjno-komunikacyjne.

Za ich pomocą dostarcza treści szkoleniowe i edukacyjne przez Internet. Jest to wszechstronny system, zapewniający uczniom elastyczny dostęp do różnorodnych materiałów dydaktycznych, interaktywnych modułów oraz zadań, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia.

W ostatnich latach e-learning stał się jednym z najczęściej śledzonych trendów edukacyjnych i naczelnym rozwiązaniem dla wielu instytucji, firm i organizacji. Coraz więcej agencji edukacyjnych i przedsiębiorstw przenosi swoje programy i kursy na platformy e-learningowe, a zjawisko to jest spowodowane możliwościami, które zapewniają platformy szkoleniowe.


 


Dlaczego warto wykorzystywać e-learning w pracy i w szkoleniach?


Dostępność i elastyczność

Systemy e-learningowe umożliwiają naukę w dowolnym miejscu i czasie, o ile dostępne jest połączenie z Internetem. Jest to niezwykle przydatne dla pracowników prowadzących intensywny tryb życia lub pracujących daleko od miejsca zamieszkania. Dzięki temu, niezależnie od lokalizacji mogą zdobywać potrzebną wiedzę i umiejętności. Które moduły wspierają elastyczność i dostępność?

 • Moduły lekcyjne: systemy e-learningowe umożliwiają tworzenie interaktywnych i zróżnicowanych modułów lekcyjnych, dostosowanych do potrzeb kursantów. Lekcje mogą zawierać rozmaite treści, takie jak wideo, teksty, prezentacje multimedialne, animacje czy quizy. Dzięki temu nauka jest bardziej interesująca i wciągająca. Użytkownicy mogą przerabiać szkolenia w indywidualnym dla siebie tempie, powtarzać lub powracać do poprzednich tematów, co sprawia, że proces uczenia się jest bardziej efektywny.
   
 • Moduły użytkownika: zaawansowane moduły zapewniają kontrolę dostępu i personalizację treści. Administratorzy, liderzy i trenerzy mogą monitorować postępy użytkowników, przypisywać im odpowiednie moduły lekcji oraz dostosowywać materiał do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika.

Moduły te zapewniają dostęp do materiałów edukacyjnych i ułatwiają godzenie codziennej pracy z nauką. Ponadto, elastyczność jaką zapewnia e-learning pozwala na indywidualne dostosowanie treści do poziomu wiedzy, umiejętności oraz preferencji uczącego się, poprawiając tym samym efektywność i jakość nauki.


Indywidualizacja i personalizacja

Systemy e-learningowe oferują szereg narzędzi, które pozwalają dostosować proces szkolenia do poziomu nauki i preferencji uczestników. Właśnie ta możliwość personalizacji nauki jest kluczowym atutem platform e-learningowych, który sprawia, że zdobywają one coraz więcej użytkowników.

W tradycyjnych szkoleniach bezpośrednich, instruktorzy często muszą dostosowywać tempo i poziom materiału do całej grupy uczestników – co może być trudne, zwłaszcza w przypadku znaczących różnic w poziomie wiedzy. E-learning dzięki wykorzystaniu możliwości dostosowywania materiałów i zadań do poziomu uczestnika i jego stylu uczenia się, eliminuje ten problem.

Zaawansowane algorytmy analizujące dane, są w stanie określić poziom wiedzy każdej osoby na podstawie wyników e-testów, kwestionariuszy i innych form aktywności użytkowników. To pozwala na systemową możliwość automatycznego dostosowywania kolejnych materiałów i zadań w taki sposób, aby zapewnić odpowiedni poziom wyzwania i wsparcia dla każdego uczestnika.

Indywidualizacja procesu nauczania prowadzi do lepszych wyników edukacyjnych, co ma bezpośredni wpływ na motywacje i zaangażowanie uczestników, którzy widząc swoje postępy i sukcesy, chętniej wracają do platformy szkoleniowej. Jakie moduły odpowiadają za te korzyści?

 • Ścieżka szkoleń: moduły szkoleniowe w systemach e-learningowych stanowią fundament procesu edukacyjnego, umożliwiając tworzenie różnorodnych i kompleksowych programów szkoleniowych. Oferują uczestnikom w sposób efektywny i angażujący różnorodne możliwości (prezentacje multimedialne, filmy, teksty, grafiki czy animacje) dostarczania wiedzy, umiejętności i informacji.
   
 • Moduł e-testów: e-testy stanowią integralną część szkolenia, ponieważ umożliwiają obiektywne i skuteczne sprawdzenie wiedzy i postępów uczestników. Istotnym elementem procesu edukacyjnego jest otrzymywanie wymiernych ocen i wyników uczestników szkoleń, co dzięki e-testom możliwe jest w zaledwie kilka chwil. Natychmiastowo przekazywane wyniki umożliwiają szybką identyfikację pojawiających się problemów edukacyjnych, co pozwala na szybką i skuteczną reakcje na uwidocznione braki.


Śledzenie postępów i ocena efektywności

Śledzenie postępów i ocena wyników w systemach e-learningowych umożliwia koordynatorom i administratorom analizowanie i monitorowanie wyników kursantów w czasie rzeczywistym. Zaawansowane pulpity nawigacyjne w profilu koordynatora zapewniają przejrzysty i kompleksowy widok osiągnięć, zaangażowania i czasu spędzonego na nauce. Pozwala to na bieżącą identyfikacje obszarów wiedzy, które wymagają dalszego rozwoju.

Wykorzystanie informacji zwrotnej usprawnia proces uczenia się, jak również jest cennym źródłem wiedzy na temat jakości szkolenia i procesu uczenia się. Kompleksowe systemy raportowania umożliwiając ocenę skuteczności szkoleń, analizę kompetencji pracowników oraz identyfikację obszarów wymagających dalszego rozwoju, pozwalają na podejmowanie decyzji dotyczących szkoleń i planów rozwoju pracowników.

Możliwość monitorowania, analizowania wyników, stosowania informacji zwrotnych i korzystania z raportów sprawia, że e-learning jest idealnym rozwiązaniem dla organizacji, które chcą stale ulepszać i usprawniać swoje procesy szkoleniowe i edukacyjne.


Aktualizacja i standaryzacja materiałów

Moduł kreatora szkoleń i certyfikatów w systemie e-learningowym odgrywa ważną rolę w zapewnianiu standaryzacji i aktualizacji materiałów szkoleniowych. Moduł Kreator szkoleń umożliwia:

 • Aktualizację treści – dzięki niemu aktualizacja treści jest szybka i intuicyjna. Wszelkie materiały, które wymagają aktualizacji, mogą być zmieniane bezpośrednio w systemie i synchronizowane z materiałami w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie sprawia, że materiały szkoleniowe zawsze odzwierciedlają najnowszą wiedzę i zmiany zachodzące w danej dziedzinie. W związku z tym, stanowi również gwarancję wysokiego poziomu nauczania.
 • Utrzymanie spójności i jednolitości- moduł kreatora szkoleń zapewnia przekazywanie treści szkoleniowych w jednolity sposób. Gwarantuje to, że dostarczane informacje są zawsze spójne, niezależnie od tego, kto prowadzi szkolenie i w jaki sposób uczestnik korzysta z materiału.

Moduł certyfikatów pozwala na:

 • Potwierdzenie zdobytej wiedzy – certyfikat jest przyznawany po ukończeniu określonego etapu nauki (całego szkolenia lub wybranej ścieżki edukacyjnej).
 • Spersonalizowane certyfikaty - certyfikaty są dostosowane do indywidualnych wyników i poziomu wiedzy ucznia, zwiększając tym samym wartość takiego zaświadczenia.
 • Współpraca między kadrą zarządzającą a trenerami – moduły certyfikatów ułatwiają współpracę w procesie walidacji wiedzy. Informacje na temat wyników ucznia są dostępne dla personelu szkoleniowego, umożliwiając mu skuteczną ocenę postępów i przyznawanie odpowiednich certyfikatów.

Włączenie tych modułów do platformy e-learningowej przyczynia się do sprawnej aktualizacji i standaryzacji materiałów szkoleniowych. Pomoże to utrzymać najwyższą jakość kursów i szkoleń, zapewni spójność treści i dostarczy cenny certyfikat ukończenia, który potwierdza umiejętności nabyte przez uczestnika. Co więcej, automatycznie generowane certyfikaty automatyzują i znacznie przyspieszają proces wydawania zaświadczeń po ukończeniu szkolenia.


Szybki transfer kompletnej wiedzy

Przekazywanie wiedzy o nowych produktach pracownikom rozproszonym na rozległym terenie, stanowi nie lada wyzwanie. Ale dzięki wdrożeniu odpowiednich narzędzi e-learningowych jest to możliwe – i to za pomocą kilku kliknięć myszką. W tym aspekcie istotnym elementem są moduły mikroszkoleń oraz połączenie rozwiązań e-learningowych z tradycyjnymi metodami edukacyjnymi.

Mikroszkolenia składają się głównie z krótkich, zwięzłych wykładów, które dostarczają niezbędnych informacji w skondensowanej formie. Pozwala to na szybkie przyswojenie wiedzy, bez konieczności spędzania długich godzin na tradycyjnych szkoleniach. Wszystkie moduły są aktualizowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszelkie zmiany w produktach lub usługach są natychmiast przekazywane uczestnikom szkolenia.

Platformy e-learningowe stanowią idealne uzupełnienie tradycyjnych form nauczania. Wprowadzenie modułów, takich jak baza wiedzy czy wideokonferencje, może znacznie usprawnić i ulepszyć nauczanie online. Komplementarność tych dwóch form nauczania stwarza idealne warunki do efektywnej nauki.

Moduł bazy wiedzy zapewnia dostęp do informacji, ułatwia samokształcenie w dowolnym miejscu i czasie oraz umożliwia korzystanie z tekstów online przy użyciu różnych narzędzi i funkcji, takich jak zakładki, wyszukiwarki i notatki. Na przykład wideokonferencje umożliwiają prowadzenie interaktywnych sesji szkoleniowych w czasie rzeczywistym, na których obecna jest duża ilość osób - co nie zawsze jest możliwe w warunkach biurowych.


Perspektywy rozwoju e-learningu

E-learning to dynamiczny sektor edukacji z obiecującymi perspektywami rozwoju. Można się spodziewać, że w najbliższym czasie pojawi się kilka kluczowych trendów, które wpłyną na dalszą ekspansję tej formy nauki. Pierwszym czołowym kierunkiem rozwoju e-learningu jest wzrost spersonalizowanego podejścia do nauki. W tej dziedzinie prym będzie wieść zaawansowana sztuczna inteligencja(AI) i technologie analizy danych, które umożliwią dostosowanie materiałów edukacyjnych do potrzeb każdego ucznia.

Wprowadzenie technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR) również będzie miało znaczący wpływ na e-learning. Narzędzia te umożliwiają tworzenie interaktywnych doświadczeń edukacyjnych i realistycznych symulacji. Dzięki temu, praktyczne szkolenia i prezentacje staną się bardziej angażujące i będą miały pozytywny wpływ na efektywność edukacyjną.

Współpraca i interakcje społeczne będą również ważną częścią e-learningu. Tworzenie wirtualnych społeczności ułatwi lepsze zrozumienie materiału poprzez umożliwienie wymiany informacji, wzajemnego wsparcia i dyskusji. Rozwój mobilnych technologii i aplikacji na smartfony, umożliwi dostęp do e-learningu w dowolnym miejscu i czasie.

Możliwość dopasowania procesu nauki zwiększa jego kompatybilność z codziennymi zadaniami i pracą, a co za tym idzie - zwiększy motywację do nauki, na którą użytkownik będzie mógł wygospodarować w ciągu dnia odpowiedni dla siebie moment. Wszystkie perspektywy rozwoju nakierowane są na bardziej efektywne, zaawansowane i elastyczne formy nauki. Połączenie najnowszych technologii i spersonalizowanego podejścia do użytkowników sprawia, że e-learning jest w stanie lepiej zaspokoić potrzeby nowoczesnej społeczności edukacyjnej.