System informacyjny dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW jest instytucją państwową odpowiedzialną za zaopatrzenie w świadczenia emerytalne dla byłych funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin. Obecnie w Zakładzie zatrudnionych jest 435 osób, które pracują w jednostkach rozlokowanych na terenie całego kraju.

Zadania i cele

Głównym elementem wdrożonego przez Ideo serwisu informacyjnego jest platforma e-learningowa. Została ona stworzona z myślą o pracownikach Zakładu. Oprócz standardowych funkcjonalności system został wyposażony w moduły dedykowane, m.in. Anonimową ankietę, Bazę wiedzy czy moduł Certyfikacji, który umożliwia automatyczne generowanie zaświadczeń dla kursantów. Certyfikaty potwierdzające kompetencje pracownika pobierane są w formacie PDF z poziomu panelu administracyjnego.

Istotnym elementem platformy jest moduł Baza wiedzy, w którym gromadzone są wszystkie ważne dokumenty i materiały. Konstrukcja platformy pozwala pracownikom na prowadzenie dyskusji, wymianę poglądów oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami.

Ideo przeprowadziło też szkolenia w zakresie obsługi platformy dla pracowników Zakładu.

Główne korzyści dla naszego Klienta

  • 500 aktywnych użytkowników platformy
  • Rozwój kapitału intelektualnego firmy
  • Wygodny w obsłudze panel administracyjny
  • Prowadzenie certyfikowanych szkoleń dla pracowników
  • Oszczędność czasu związana z obsługą szkoleń