Przemień edukację zdalną w inspirującą podróż edukacyjną przy wykorzystaniu naszej platformy

Przemiany w dziedzinie edukacji i biznesu postępują obecnie z większą prędkością, niż miało to miejsce w przeszłości.
12 października 2023

W celu dotrzymywania kroku coraz to nowszym trendom w metodach zarządzania i nauczania pracowników, warto rozważyć wdrożenie do swojego przedsiębiorstwa platformy e-learningowej.

Może to znacznie usprawnić działalność oraz procesy wprowadzania nowych pracowników, jednocześnie mając realny wpływ na poziom wiedzy zatrudnionych osób.

 

Platformy e-learningowe – czym są?

W ostatnich latach systemy LMS zyskały na popularności, stanowiąc formę edukacji realizowaną za pomocą Internetu. Ich ogromny sukces w ostatnich latach jest efektem globalnej pandemii, która skłoniła wiele firm i instytucji do wprowadzenia pracy i nauki zdalnej.

Aby skoordynować pracę osób znajdujących się w różnych miejscach, pojawiła się potrzeba znalezienia systemów pozwalających na harmonizację działań oraz szybką wymianę dokumentów i informacji. Platformy e-learningowe to nowoczesne narzędzia edukacyjne, które umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu technologii cyfrowych.

Przedstawiają one wirtualne środowiska, integrujące różnorodne materiały edukacyjne, takie jak kursy, treści multimedialne, egzaminy, zadania i moduły interaktywne. Platformy e-learningowe przekształcają proces nauki, umożliwiając dostęp do edukacji niezależnie od czasu i miejsca, co pozwala użytkownikom na rozwijanie się w dogodnym tempie.

Takie platformy znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak edukacja formalna (szkoły, uczelnie), szkolenia zawodowe, rozwijanie umiejętności miękkich, szkolenia produktowe, szkolenia dla sprzedawców i wiele innych. Są one dynamicznie rozwijającymi się narzędziami edukacyjnymi, które umożliwiają efektywne i nowoczesne zdobywanie wiedzy w erze cyfrowej.


Skontaktuj się z nami, a wspólnie stworzymy platformę e-learningową, która zwiększy efektywność szkoleń i zaangażowania pracowników.


 

Co przyczynia się do tego, że nauka online jest przyszłością?

Tempo przekształceń obserwowanych we współczesnym świecie rozwija się niezmiernie prędko. To, co jeszcze niedawno było innowacją, teraz staje się historią.

Aby przedsiębiorstwa były w stanie dynamicznie dostosowywać się do zmieniającego się rynku, konieczne jest ciągłe dostosowywanie metod pracy, technologii i norm branżowych zgodnie z nowymi trendami i zmianami.

Kluczowym elementem tworzenia optymalnej strategii rozwoju firmy jest właściwe zarządzanie wiedzą. Organizacja szkoleń i podnoszenie kwalifikacji personelu to już nie tylko przywilej. Aby dostosować się do ciągłych zmian, konieczne jest ciągłe aktualizowanie wiedzy i wdrażanie nowych podejść i strategii.

Nie bez powodu Benjamin Franklin twierdził, że „inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski ". To dlatego warto przyjrzeć się bliżej platformom e-learningowym, które coraz chętniej są wdrażane w firmach.

Wpływ na to mają liczne zalety, które w połączeniu z możliwością dostosowania platformy do indywidualnych potrzeb i charakteru każdej działalności, gwarantują maksymalizację jej efektywności.

Wprowadzenie platformy szkoleniowej do działalności firmy to krok w kierunku budowania kultury edukacji, co z pewnością przyniesie korzyści w przyszłości. Dla potwierdzenia uzasadnienia wprowadzenia platform szkoleniowych do przedsiębiorstwa warto wspomnieć o wynikach raportu "Global Corporate E-learning Market", który informuje, że już 90% firm na całym świecie korzysta z platform szkoleniowych.

Ten wynik być może jest przesadzony, zwłaszcza jeśli przyjrzymy się temu zagadnieniu na polskim rynku. Niemniej jednak nie można wykluczyć obiecującej przyszłości e-szkoleń. Jeśli jesteś zainteresowany aktualnymi analizami dotyczącymi korporacyjnego e-learningu, zawierającymi informacje o wielkości rynku, prognozach i analizach branżowych, to zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Wyliczenia opublikowane przez GlobeNewswire zdają się potwierdzać tę tezę, przewidując, że rynek e-szkoleń będzie rosnąć rocznie o około 10%.


Korzyści płynące z wykorzystania e-szkoleń w przedsiębiorstwie

Kiedy myślimy o spędzaniu czasu nad materiałami dydaktycznymi i przyswajaniu skomplikowanych wiadomości, wielu z nas odczuwa pewne zniechęcenie. Ta forma nauki, od podstawówki po studia, towarzyszyła nam przez długi czas. W miejscu pracy mieliśmy nadzieję na coś innego. Niemniej jednak, zasada mówiąca, że "człowiek uczy się przez całe życie", jest nie tylko wyświechtanym frazesem, ale też prawdą życiową.

Jeśli chcemy unikać stagnacji i dążyć do ciągłego doskonalenia w naszej dziedzinie, musimy stale rozszerzać swoje umiejętności. Ale co by się stało, gdyby nauka mogła być przyjemnością? Dzięki wykorzystaniu multimediów i nowoczesnych technik zapamiętywania, nauka może stać się satysfakcjonującym doświadczeniem, a nie nużącym obowiązkiem. Przyjrzyjmy się teraz korzyściom, które charakteryzują system e-szkoleń:

 • Możliwość nauki w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Każdy może wybrać najdogodniejszą porę dnia, kiedy jest najbardziej gotów do przyswajania nowych informacji. Stały dostęp do materiałów szkoleniowych ma również duże znaczenie.
   
 • Ogromny zakres materiałów, które można gromadzić w różnych formach, takich jak filmy, obrazy, teksty, a także gry interaktywne czy quizy, co wpływa bezpośrednio na zainteresowanie uczestników.

   
 • Dostosowanie procesu nauki do indywidualnych potrzeb i poziomu zaawansowania, co pozwala każdemu znaleźć najodpowiedniejszą ścieżkę zdobywania wiedzy i umiejętności.
   
 • Konsolidacja przekazu, co zapobiega rozmywaniu kluczowych informacji dla firmy.
   
 • Wykorzystanie platformy e-szkoleń przekłada się na znaczne oszczędności. Nie trzeba już martwić się o koszty i dostępność wynajmowania sal szkoleniowych, ani o koszty samego szkolenia, które często obciąża budżet firmy. Wprowadzenie własnej platformy szkoleniowej umożliwia uniknięcie wysokich kosztów związanych z potrzebami edukacyjnymi pracowników.
   
 • Kompleksowe wprowadzenie nowych pracowników, które zapewnia, że wszelkie informacje zostaną dokładnie przekazane, a pracownicy będą gotowi do wykonywania swoich obowiązków na nowym stanowisku.
   
 • Monitorowanie postępów jest istotne zarówno dla kadry zarządzającej, która ma dostęp do bieżących informacji o postępach każdego pracownika. To pozwala na identyfikację obszarów wymagających dodatkowego wsparcia. Jednak to także ważny element motywacji samej osoby uczestniczącej w szkoleniu, ponieważ śledzenie własnych postępów działa motywująco, nawet na osoby niechętne do nauki.
   
 • Wpływ na public relations i budowanie korzystnych relacji firmy zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz. Organizacja, która dba o rozwijanie kompetencji pracowników oraz płynny przepływ informacji między klientami a zespołem handlowym, zyskuje na atrakcyjności.

E-szkolenie – czynniki wpływające na jego efektywność w edukacji

Personalizacja, o której już mówiono w tym artykule, to jedna z kluczowych kwestii wpływających bezpośrednio na proces nauczania. Każda osoba jest unikalna, różni się wyglądem, upodobaniami, preferencjami np. muzycznymi, a więc i podejściem do procesu nauki. Platformy e-szkoleń umożliwiają pracownikom dostosowanie materiałów szkoleniowych do własnych preferencji oraz tempa przyswajania wiedzy.

To pozwala na wielokrotne powtarzanie trudniejszych zagadnień, a jednocześnie na szybsze przyswajanie treści, które już są znane. Istotną różnicą między tradycyjnymi formami szkoleń a platformami e-szkoleniowymi jest przede wszystkim długofalowy charakter programu edukacyjnego.

Wielu tradycyjnych szkoleń ma ograniczony limit godzin, co często prowadzi do niewyczerpania tematu lub traktowania go jedynie jako wprowadzenia. Platformy e-szkoleń pozwalają na rozwiązanie tego problemu poprzez ciągłe dodawanie nowych lekcji i materiałów edukacyjnych.

Wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych oraz oparcie się na najlepszych technikach zapamiętywania opracowanych przez naukowców stanowi kluczowy element efektywności edukacyjnej platform e-szkoleniowych.


Czynniki wpływające na wybór dostawcy e-szkoleń

Dla wszystkich, którzy decydują się na wdrożenie szkoleń online w swoim przedsiębiorstwie, kluczowym aspektem jest osiągnięcie zamierzonych efektów edukacyjnych.

Dlatego warto skupić uwagę na tym, czy cele, które stanowiły motywację do utworzenia kursów e-szkoleń dla pracowników, są realizowane. Warto zwracać uwagę na sposób, w jaki dostawca systemów LMS prowadzi swoje działania.

Budowa samego kursu oraz zawartość lekcji powinny być tak skonstruowane, aby angażować uczestników i skupiać ich uwagę na przyswajaniu kluczowych treści. Duży nacisk powinno się kłaść na przekazywaniu i utrwalaniu istotnych informacji, jednocześnie wprowadzając elementy motywacyjne, które zachęcą pracowników do korzystania z dostępnych kursów.

Kluczem do sukcesu każdej platformy e-szkoleń jest zarówno treść merytoryczna, jak i sposób jej przekazywania. Dlatego istotne jest, aby udostępniane materiały pobudzały intelekt do pracy.

Jeżeli platforma e-szkoleń korzysta z najnowszych technik edukacyjnych i metod szybkiego zapamiętywania oraz oferuje treści angażujące i stymulujące umysł, to pracownicy będą bardziej skłonni korzystać z dostępnych zasobów.

Przy wyborze dostawcy e-szkoleń warto zwracać uwagę na doświadczenie w branży oraz pozytywne opinie dotyczące wcześniejszych realizacji. Istotne jest, aby dostawca korzystał z nowoczesnych technologii i aby jego podejście było zgodne z naszą wizją. Fachowe doradztwo, jakościowe podejście do treści merytorycznych, technologicznych i metodycznych, a także partnerstwo w trakcie współpracy to kluczowe cechy, które należy brać pod uwagę podczas wyboru dostawcy e-szkoleń.

 

Jak zdobyć pozycję lidera w przemyśle edukacji online?

Rozwiązania technologiczne i platforma zarządzania

Jeśli dążysz do bycia liderem w udoskonalaniu edukacji i efektywnym zarządzaniu wiedzą, wybierz klarowny system zarządzania szkoleniami. Długoterminowy sukces Twojej organizacji zależy od tego, czy szkolenia stanowią integralną część spójnego projektu edukacyjnego, który jest podzielony na etapy, moduły oraz poziomy zaawansowania.

Samo oprogramowanie służące do administracji platformy musi być precyzyjne, przejrzyste i intuicyjne. Zwróć uwagę na kompleksowość i strukturyzację danych, gdyż to na ich podstawie podejmuje się konkretne decyzje dotyczące rozwoju pracowników i organizacji.

Monitorowanie postępów i generowanie indywidualnych oraz grupowych raportów

Monitoring procesów edukacyjnych, które uczestniczą w nich strony, ma duże znaczenie nie tylko z perspektywy firmy, ale również z punktu widzenia samych uczestników – czyli osób, do których są kierowane szkolenia.

Dlatego ważne jest, aby oprogramowanie umożliwiało łatwy dostęp do wyników nauki, które są przedstawione w przejrzystych raportach indywidualnych oraz grupowych. Elementy, które mogą znaleźć się w takim raporcie, zależą od specyfiki szkoleń:

 • Czas, w jakim osiągnięto konkretne cele edukacyjne,
 • Wyniki osiągnięte w testach,
 • Porównanie wyników pracowników z różnych filii firmy.

Wszystkie te dane umożliwiają głębsze analizy i pozwalają na doskonalenie platformy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. To daje możliwość wprowadzania zmian i poprawek tam, gdzie raporty wskazują na braki w opanowaniu materiału. To pozwala na maksymalizację efektywności edukacyjnej i szybką reakcję na ewentualne niedoskonałości.

Podstawy nowoczesnej edukacji i potencjał multimediów

Cykl historii powraca, a to dotyczy wielu dziedzin społeczeństwa, zarówno tych historycznych, jak i współczesnych. Trend ten trwa, i można by wymieniać go w nieskończoność. Niemniej jednak wracamy obecnie do epoki kultury wizualnej, gdzie cieszymy nasze zmysły sztuką oraz wysokiej jakości produkcjami filmowymi. Otaczają nas komunikaty wizualne, a twórcy działań marketingowych rywalizują o projektowanie, które przyciąga wzrok odbiorcy.

W związku z tym, warto, aby platforma edukacyjna wyróżniała się od samego początku przejrzystym, ale jednocześnie intrygującym wizualnie interfejsem. Warto polegać na doświadczeniu grafika, który dobierze paletę kolorów, kontrast, spójność całej estetyki oraz proporcje elementów. Mimo że nie powinniśmy oceniać książki po okładce, to odbiorcy dokonują oceny już w pierwszych kilkunastu sekundach po wejściu w kontakt z produktem.

Warto sprawić, by pierwsze wrażenie zachęciło ich do wypróbowania platformy i w konsekwencji, do regularnego korzystania z jej zasobów. Istnieje uzasadnienie dla wprowadzenia grywalizacji i elementów interaktywnych do platformy edukacyjnej. Dzieje się tak, ponieważ interakcja z przekazem przyspiesza przyswajanie informacji przez nasz umysł. Z tego powodu istotne jest, by szkolenia na platformie były oparte na interaktywności.

Za pojęciem interaktywności kryje się wiele możliwości. Kursanci mogą odkrywać kolejne treści, zdobywając punkty, eksplorując kolejne sekcje z ciekawostkami lub odblokowując dalsze części kursu po skutecznej symulacji problemu odpowiadającego ich branży.

Quizy i pytania to narzędzia, które stymulują proces zapamiętywania i motywują do rywalizacji. Możesz również dać pracownikom szansę rywalizowania między sobą. Istnieje wiele pomysłów, ale ważne jest, aby opracować rozwiązania, które będą odpowiednie dla specyfiki i dynamiki twojej firmy. Wyposaż platformę w przydatne funkcje, takie jak:

 • Udostępnianie materiałów do nauki, aby ci, którzy preferują materiały w formie drukowanej, mogli łatwo uzyskać dostęp do treści, bez konieczności ręcznego przepisywania.
   
 • Czat, który pozwala na pytania, dzielenie się odczuciami i wspólne rozwiązywanie problemów, co wpływa korzystnie na proces nauki.
   
 • Dostępu do materiałów.

   
 • Kalendarz, który ułatwia zarządzanie czasem i informuje użytkowników o nadchodzących wydarzeniach.
   
 • Certyfikaty, które stanowią formę gratyfikacji dla użytkowników, którzy zakończą szkolenie z sukcesem. To również pozwala na udokumentowanie zdobytej wiedzy, co zwiększa motywację pracowników do uczestnictwa w szkoleniach.
   
 • Repozytorium odnośników to moduł, który pozwala na skompilowanie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych dokumentów, plików, filmów oraz hiperłączy do serwisów zewnętrznych. Wdrożenie tego modułu uporządkowuje aktywa wiedzy przechowywane na platformie – co umożliwia użytkownikom błyskawiczne zlokalizowanie materiałów, które ich interesują.

Niewątpliwie wykorzystanie tych funkcji poprawi komfort pracy z platformą i uczyni ją jeszcze bardziej dostępną i atrakcyjną dla użytkowników.

Zgodność platformy z różnymi urządzeniami

Przy wyborze nowoczesnego oprogramowania nie musimy obawiać się, że nie będzie ono działać na różnych urządzeniach mobilnych, które korzystają z różnych systemów operacyjnych. Jest to znaczące, gdyż umożliwia dostęp do kolejnych modułów szkoleniowych, na przykład w drodze do pracy.

Platformy do przesyłania strumieniowego na stałe wprowadziły ludzi w nawyk słuchania i oglądania materiałów, które ich interesują praktycznie w każdej chwili, za pomocą własnego telefonu komórkowego lub tabletu. Dlatego też dlaczego nie zapewnić takiej opcji na platformie e-learningowej?

Możliwość tworzenia własnych szkoleń

Szybki przepływ informacji w firmach jest bezcenny. Istotne jest, aby można było równie szybko dzielić się wiedzą. Nowa strategia sprzedaży? Nowoczesne techniki pozyskiwania klientów? Im prędzej te informacje i szkolenia zostaną dostarczone wszystkim pracownikom, tym większe korzyści dla firmy!

Dlatego platforma musi oferować możliwość szybkiej modyfikacji szkoleń i łatwego tworzenia nowych treści. Dobrze, jeśli system pozwala na zaimportowanie już istniejących materiałów szkoleniowych w Twojej firmie. Mogą one stanowić bazę do rozwijania kolejnych szkoleń. Warto również zastanowić się nad kompatybilnością Twojego systemu z innymi platformami e-learningowymi, takimi jak Rise, Captivate czy Storyline.

Platforma zintegrowana z identyfikacją wizualną Twojej marki

W kontekście potencjału multimedialnego, warto wspomnieć o aspektach wizualnych platformy. Staranne wykonanie i interesujący design z pewnością przyczyniają się do sukcesu. Jednak ten sukces może być jeszcze większy i przynosić korzyści z zakresu wizerunku i marketingu.

Aby osiągnąć ten cel, estetyka platformy e-learningowej musi być spójna z identyfikacją wizualną Twojej marki. Poczucie przynależności wywołuje pozytywne emocje w ludziach, dlatego zadbaj o to, aby Twoja platforma szkoleniowa łączyła grupę ludzi dążących do wspólnego celu!

Dzięki niej możesz także umocnić pozycję swojej firmy jako przedsiębiorstwa skoncentrowanego na ciągłym rozwoju i rozwijaniu kompetencji swoich pracowników, a także kształtować wizerunek firmy, która wdraża nowoczesne technologie i nieustannie rozwija swój potencjał.

Wyróżnij się!

Dzięki narzędziu e-learningowemu istnieje również możliwość stworzenia przestrzeni z materiałami szkoleniowymi dla swoich dystrybutorów oraz klientów.

Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na swobodne zapoznanie się z instrukcjami oraz wytycznymi, dotyczącymi wdrażania lub używania danego produktu. To podejście jest gwarantem spójnej komunikacji i pozwala na przekazanie wszystkich niezbędnych informacji.

A dlaczego nie wykorzystać tego narzędzia do przeprowadzania spotkań z klientami i przedstawiania im nowych specyfikacji produktu?

Organizowanie spotkań za pośrednictwem wideokonferencji na Twojej platformie szkoleniowej, może nie tylko przynosić korzyści we współpracy z dystrybutorami, ale również budować w nich przekonanie, że firma dokłada wszelkich starań, by usprawniać i maksymalizować efekty swojej działalności.

Korzystanie z własnej platformy w celach komunikacyjnych, z pewnością nie będzie obojętne dla klientów i zostanie przez nich pozytywnie odebrane!

 

Podsumowanie

Platformy edukacyjne stają się nieodłącznym elementem nowoczesnego biznesu. Wpływają one nie tylko na zwiększoną efektywność szkoleń i szybką reakcję na pojawiające się luki kompetencyjne, ale również ułatwiają zarządzanie wiedzą.

Co równie ważne – wpływają na pozytywny odbiór marki i kulturę organizacyjną. Warto w tym kontekście przypomnieć, że aby aplikacja edukacyjna przyniosła maksymalne efekty, musi być dostosowana do potrzeb i wizji firmy!

Kiedy już wiemy jak powinna wyglądać i jakie funkcje spełniać nasz system LMS, warto zwrócić się do firmy specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania, która posiada doświadczenie i odpowiednie kompetencje, aby pomóc w określeniu zakresu funkcjonalności platformy oraz w doborze odpowiedniej technologii.

Tworzenie platformy e-learningowej wymaga specjalistycznej i rozległej wiedzy dotyczącej tworzenia aplikacji internetowych, które dostarczą swoim użytkownikom różnorodne funkcje – co nada dodatkowego waloru platformie, jako profesjonalnemu narzędziu do rozwijania kompetencji.

Jeśli interesuje Cię wpływ platform e-learningowych na rozwój działu sprzedaży i sieci sprzedaży lub chciałbyś dowiedzieć się, jak krok po kroku powstaje platforma szkoleniowa – pobierz nasz bezpłatny przewodnik – „E-learning. Skuteczne narzędzie w podnoszeniu kompetencji sprzedawców” i przewodź swojemu biznesowi ku maksymalnemu możliwemu sukcesowi!